เกาะติดข่าว

ธนาคารโลกชี้เศรษฐกิจลาวได้รับผลกระทบจากโควิด 19

รายงานสภาพเศรษฐกิจลาวและการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับเดือน ส.ค. 2564) ของธนาคารโลกระบุว่า
จากการสำรวจบริษัทจำนวน 421 แห่ง ในเดือนเม.ย. – พ.ค. 2564 พบว่า การระบาด ของโควิด 19 ได้ส่งผลให้หลายธุรกิจ
ต้องหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อยอดขายอย่างมาก ซึ่งลดลงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 31)
โดยบริษัทและธุรกิจ SMEs ในนครหลวงเวียงจันทน์และ แขวงหลวงพระบางได้รับผลกระทบมากกว่าในแขวงอื่น และ 1 ใน 3
ของธุรกิจครอบครัวต้องปิดตัวลง ในขณะที่ ร้อยละ 50 ของบริษัทที่ทำการสำรวจยังคงเปิดอยู่แต่มีรายได้ลดลง

นอกจากนี้ การระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ครัวเรือนต่าง ๆ สูญเสียรายได้มากกว่าร้อยละ 25 และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น
เนื่องจากแรงงานลาวกว่า 246,000 คนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศตั้งแต่การระบาดผ่านมา อย่างไรก็ตาม กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจมีสัญญาณฟื้นตัวหลังการ Lockdown ครั้งแรกในปี 2563 แต่สถานการณ์โควิด 19 ที่ยืดเยื้อส่งผลให้ผลประกอบการ
ชะลอตัวเนื่องจากการจำกัดการเดินทาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าและกิจกรรมทางการเกษตร ธุรกิจจำนวนมาก
โดยเฉพาะภาคบริการประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องในการชำระเงิน

ข้อมูลของธนาคารโลกยังระบุว่า กว่าร้อยละ 50 ของบริษัททั้งหมดประสบปัญหาขาดแคลนกระแสเงินสด ส่งผลให้การชำระเงินล่าช้า
นักเศรษฐศาสตร์กังวลว่าการ Lockdown ที่ยืดเยื้ออาจทำให้ให้บริษัทต่าง ๆ ชะลอ การลงทุนและมีการใช้จ่ายน้อยลง ทำให้โอกาส
ในการฟื้นตัวน้อยลง อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด 19 อาจส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว โดยประมาณ
ร้อยละ 16 ของบริษัทต่าง ๆ ได้ลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนำวิธีการจัดส่งแบบใหม่มาใช้เพิ่มขึ้น

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 24 ก.ย. 2564

09/30/2021กลับหน้าหลัก