เกาะติดข่าว

ภาคเอกชนลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวงแล้ว 39 บริษัท

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชม
เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวง โดยมีนายสอนปะเสิด ดาลาวง รักษาการหัวหน้า ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ให้การต้อนรับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2554 โดยมีบริษัท อสังหาริมทรัพย์หว่างเฟิ้ง เซี่ยงไฮ้ของจีนเป็นผู้พัฒนา
บนเนื้อที่ 365 เฮกตาร์ มีอายุสัมปทาน 99 ปี ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจุบัน
ได้ลงทุนไปแล้ว 322 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 20 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเมืองใหม่
ที่ทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการลงทุน การค้า การบริการ โรงแรมระดับ 5 ดาว ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
และสถานที่พักผ่อนต่าง ๆ รวมทั้ง เป็นที่กักเก็บและระบายน้ำของเขตบึงทาดหลวง ปัจจุบันผู้พัฒนาได้ก่อสร้างเส้นทางสัญจรภายใน
และทางเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จ ซึ่งช่วยลด ความแออัดของการสัญจรภายในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ได้มากพอสมควร
นอกจากนี้ ยังได้ขุดบึงน้ำขนาดใหญ่ประมาณ 50 เฮกตาร์ ก่อสร้างสำนักงาน คูระบายน้ำ ประตูโขงทางเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คอนโดมิเนียม ระบบน้ำประปา สถานีไฟฟ้า ตลาดสินค้าเกษตรแล้วเสร็จ

ปัจจุบันมีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนและลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวทั้งหมด 39 บริษัท รวมมูลค่าการทุน
กว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีทุนจดทะเบียนกว่า 503 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของนักลงทุนจีน
สามารถสร้างการจ้างงานได้ 233 คน เป็นคนลาว 138 คน หรือประมาณร้อยละ 60 และสามารถชำระค่าธรรมเนียม
ให้รัฐได้ทั้งหมดกว่า 3,000 ล้านกีบ หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 9,867 กีบ

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 27 ก.ย. 2564
https://laoedaily.com.la/2021/09/24/104368/

09/30/2021กลับหน้าหลัก