เกาะติดข่าว

Moody’s ปรับลดความน่าเชื่อถือของ สปป. ลาวจาก B3 เป็น Caa2 และปรับลด outlook ของ สปป. ลาวจาก stable เป็น negative
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 บริษัท Moody's Investors Service ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้รัฐบาล สปป.ล...

อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค. 2563 ลดลงเล็กน้อย
ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน ก....

สปป. ลาวจะสูญเสียผลประโยชน์ทางการค้าหลังหลุดพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC)
ผลการศึกษาของศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (International Trade Centre) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก...

พิธีลงนามสัญญาก่อตั้งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาว (EDLT)
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) และบริษัท China Southern Power Grid จำกัด (CSG) ได้ร่วมลงนามสัญญาร่ว...

คลังเงินแห่งชาติลาวทดลองใช้ระบบ U-Money ในการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ในแขวงเวียงจันทน์
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 คลังเงินแห่งชาติ (กรมธนารักษ์) กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ได้จัดพิธีเปิด กา...

CP All Laos จะเปิดร้าน 7-Eleven ใน สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP All แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไ...

สปป. ลาวมีแผนปรับปรุงนโยบายด้านกลุ่มและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563 นายคำอ้วน คำพูแก้ว รักษาการหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวง กสิกร...

EDL-Gen งดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 บริษัทผลิต - ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ลาวว่า ที่ประชุ...

การส่งออกกาแฟของ สปป. ลาว 6 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่าเกือบ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สมาคมกาแฟลาวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ทำหน้าที่รวบรวมผู้ประกอบกิจการด้านกาแฟ และส่งเสริมกา...

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน ก.ค. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ...


Pages: Prev. 1 ... 30 31 32 33 34 ... 61 Next