เกาะติดข่าว

รพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ เปิดให้บริการแล้ว

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2564 ดร. บุนแฝง พูมมะไลสิด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ได้เข้าร่วม พิธีเปิดโรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ โดยมี ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธาน บริษัท บางกอก เชน
อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด นางสาววาลี เวดสะพง รองประธานบริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว)
จำกัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ เป็นโรงพยาบาล 254 เตียง ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่างบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล
พับลิค จำกัด และบริษัท วีเอสพี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 120 พันล้านกีบ (70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตั้งอยู่ใจกลางนครหลวง
เวียงจันทน์ บนพื้นที่ 3 เฮกตาร์ ปัจจุบันได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแบบครบวงจรโดยใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ให้บริการตรวจรักษาหลายแผนก อาทิ แผนกโรคหัวใจ แผนกผิวหนัง
แผนกสูตินรีเวช แผนกมะเร็ง แผนกทันตกรรม แผนกกายภาพบำบัด และแผนกเด็ก

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ เริ่มวางศิลาฤกษ์และลงเสาเข็มก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2561 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี
โดยวิศวกรไทยและลาวร่วมออกแบบและตกแต่งภายในให้ตรงคอบเซ็ปต์ในการเป็นศูนย์สุขภาพระดับมาตรฐานสากล
โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โรงพยาบาลนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานด้านสาธารณสุขของ สปป. ลาวให้ทัดเทียมระดับสากล และเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเดินทาง
ไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมทั้งเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์ด้วย

ที่มา: นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 20 ส.ค. 2564

08/27/2021กลับหน้าหลัก