หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 นายไซสี สันติวง รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม สปป. ลาว ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ของสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจ ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2537 เพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศ โดยจะปรับชื่อกฎหมาย จัดเรียงหมวดหมู่/มาตราใหม่ ปรับเนื้อหาให้ละเอียดและชัดเจน กำหนดหลักการและขั้นตอนอย่างละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินคดีฟื้นฟูหรือล้มละลายของวิสาหกิจ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายดำเนินคดีประเภทหนึ่งที่ใช้พิจารณาควบคู่กับกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง

Round Table Implementation Meeting 2019

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายคำขัน จันทะวีสุก เจ้าแขวงหลวงพระบาง และนาง Sara Sekkenes ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำ สปป. ลาว ได้เป็นประธานร่วมการประชุม Round Table Implementation Meeting 2019 ณ แขวงหลวงพระบาง โดยมีประเทศคู่ร่วมพัฒนา องค์กรไม่แสวงผลกำไร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สปป. ลาวตั้งเป้าผลิตไฟฟ้า 44,148 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2563

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562 ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว ได้ชี้แจง       ในที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8 ของสภาแห่งชาติลาวชุดที่ 8 เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านพลังงานและเหมืองแร่ว่า   ปัจจุบัน สปป. ลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้าจำนวน 71 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 9,700 เมกกะวัตต์ ในปี 2562 สปป. ลาวต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งในรอบหลายสิบปี ส่งผลอ่างเก็บน้ำของเขื่อนไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ สปป. ลาวสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงร้อยละ 60 ทั้งนี้ ในปี 2563 สปป. ลาวตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 44,148 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง       รวมมูลค่าประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ

รัฐบาล สปป. ลาวคุมเข้มด้านการเงิน เงินตรา และการลงทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว กล่าวในที่ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ของสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 ว่า สปป. ลาวเผชิญกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจมหภาคเนื่องจากการขาดดุลงบประมาณ การขาดดุลการชำระเงินกับต่างประเทศ และเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ค่าเงินกีบอ่อนค่าและส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและชีวิต    ความเป็นอยู่ของประชาชน

สปป. ลาวตั้งเป้าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 6.5 ในปี 2563

ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ได้รายงาน  ต่อที่ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 8 ว่า สภาพเศรษฐกิจมหภาคเผชิญกับความท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเศรษฐกิจมหภาค ปี 2563 เป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2559 - 2563)

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาวได้รายงานสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกสินค้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ประกอบด้วยการนำเข้าประมาณ 2,726 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกประมาณ 2,849 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวได้ดุลการค้าประมาณ 123 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปัญหาค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวใน สปป. ลาว

นายคัดตะพอน พมมะปันยา ประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแขวงหลวงพระบาง กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้บริษัทท่องเที่ยวเข้าไปสัมปทานแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นนโยบายที่ดีเพราะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างงาน    ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้เคียง

เศรษฐกิจ สปป. ลาวปีนี้จะขยายตัวเพียงร้อยละ 6.4

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติว่า การพัฒนาเศรษฐกิจปี 2562 ดำเนินไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจ ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ

งานเสวนาสภาพเศรษฐกิจ สปป. ลาวและโอกาสสำหรับธุรกิจไทยในยุค New Normal

Live สดงานเสวนาสภาพเศรษฐกิจ สปป. ลาวและโอกาสสำหรับธุรกิจไทย
ในยุค New Normal วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.30 น.
จากโรงแรม Landmark Mekong Riverside นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

มาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนลาว - ไทย ในช่วงการระบาดและหลังการระบาดของโควิด 19

Live สดงานเสวนาออนไลน์ เรื่องมาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนลาว - ไทย ในช่วงการระบาด
และหลังการระบาดของโควิด 19 จากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

Live ສົດງານເສວະນາ ເລື່ອງ: ມາດຕະການສົ່ງເສີມການຄ້າການລົງທຶນລາວ - ໄທ ໃນຊ່ວງການລະບາດ
ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ 19 ຈາກສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.


Pages: Prev. 1 ... 29 30 31 32 33 ... 59 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon