เกร็ดการทำธุรกิจ

รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ตัวเลขการส่งออกปัจจุบัน/ตัวเลขเป้าหมาย

335.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ม.ค. - ต.ค. 2555)

กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน

  • สนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์ของเครือข่ายระหว่างธุรกิจด้านรถยนต์ไทยกับ สปป.ลาว และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจรถยนต์ไทย อาทิ การจัดแรลลี่
  • จัดการประชุม Business Forum เป็นเวทีพบปะหารือระหว่างภาคเอกชนไทยกับหน่วยงานด้านการค้าและการลงทุนของ สปป.ลาว

แผนดำเนินการต่อไป

  • สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้ารถยนต์ของไทย


กลับหน้าหลัก