หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

รัฐบาล สปป. ลาวเร่งส่งเสริมการเลี้ยงโคเพื่อส่งออกไปจีน

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 นางวิไลพอน วอละพิม หัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมง กระทรวงกสิกรรม
และป่าไม้ สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมเผยแพร่และขยายโครงการเลี้ยงโคทั่วประเทศเพื่อการส่งออก
ผ่านระบบทางไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โครงการผลิตโคเชิงพาณิชย์ เผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการในการวางแผนดำเนินโครงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ธนาคารโลกเพิ่มเงินทุนสนับสนุนภาคธุรกิจในการฟื้นฟูจากผลกระทบของโควิด 19

ธนาคารโลกเห็นพ้องที่จะขยายโครงการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการค้าเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถของธุรกิจในการฟื้นฟูจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ตามคำขอของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว โดยธนาคารโลกจะมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน Lao Competitiveness and Trade Multi-Donor Trust Fund ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา

สปป. ลาวส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อส่งออก

ดร. สีนาวา สุพานุวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว กล่าวว่า สปป. ลาวมีศักยภาพ ในการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 10,000 - 15,000 เมกะวัตต์ ในขณะที่พลังงานลมอาจสูง ถึง 100,000 เมกะวัตต์ โดยกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เท่ากับครึ่งหนึ่งของศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของ สปป. ลาว ซึ่งคาดว่าจะสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่หลากหลายจะช่วยให้ สปป. ลาวไม่ต้องนำเข้าไฟฟ้าจากไทยในฤดูแล้ง

พิธีส่งมอบรถไฟลาว - จีนขบวนล้านช้าง

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2564 นายเวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว นาย Jiang Zaidong เอกอัครราชทูตจีนประจำ สปป. ลาว และนาย Xiao Qianwen ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ทางรถไฟลาว - จีน จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบรถไฟ Electric Multiple Unit (EMU) ขบวนล้านช้าง ณ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์

กลุ่มบริษัทกสิกรรมยูนนานหนงเขินทุ่มงบ 100 ล้านหยวนลงทุนปลูกพืชทดแทนฝิ่นที่แขวงพงสาลี

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564 นายคำผอย วันนะสาน เจ้าแขวงพงสาลี และผู้บริหารกลุ่มบริษัทกสิกรรมยูนนานหนงเขินเข้าร่วมพิธีเปิดการก่อสร้างโครงการสาธิตปลูกพืชทดแทนฝิ่นลาว – จีน แบบครบวงจร โดยมีผู้แทน จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

รัฐบาล สปป. ลาวออกนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าใน สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564 รัฐบาล สปป. ลาวได้ออกมติว่าด้วยการรับรองและการประกาศใช้นโยบาย การใช้รถไฟฟ้าใน สปป. ลาว เพื่อดำเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการคลัง โดยเฉพาะมาตรการประหยัด ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเพื่อลดการรั่วไหลของเงินตราต่างประเทศ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ยานพาหนะและการก่อมลพิษจากรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่ง สปป. ลาวมีศักยภาพในการผลิต โดยตั้งเป้าจำนวนการใช้รถไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 1 ของผู้ใช้ยานพาหนะภายใน ปี 2568 และร้อยละ 30 ภายในปี 2573 มติดังกล่าวสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาวปี 2564 เป็นร้อยละ 2.2

ธนาคารโลกได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกฉบับเดือน ต.ค. 2564 โดยปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาวปี 2564 จากที่คาดการณ์ในเดือน เม.ย. 2564 ไว้ที่ร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 2.2 และคาดว่าในปี 2565 เศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.5

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว เดือน ก.ย. 2564

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน ก.ย. 2564 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 777 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 447 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวได้ดุลการค้าประมาณ 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่า การนำเข้า และส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

ผลงานของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน

ท่ามกลางความท้าทายของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและความผันผวนทั้งในและนอกภูมิภาค รวมทั้ง การระบาดของโควิด 19 ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (BCEL) จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งศึกษาวิธีการแก้ไขและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของภาคธนาคารในอนาคต โดยที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

สปป. ลาวเตรียมความพร้อมเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปจีน

กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยรถไฟลาว - จีนที่จะเปิดให้บริการในเดือน ธ.ค. นี้ โดยจะปรับปรุงคุณภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตรและเจรจากับตลาดส่งออก โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างแนะนำให้ภาคการเกษตรปรับปรุงคุณภาพและผลผลิต
ของพืชผล 9 ชนิด สืบเนื่องจากการลงนามข้อตกลงส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนระหว่างบริษัท AIDC จำกัด ของ
สปป. ลาว กับบริษัท Zhengzhou City Grain and Oil Industry มณฑลเหอหนาน และบริษัท China Oil
and Foodstuffs Corporation (COFCO) เมื่อเดือน พ.ค. 2564 โดยรายการสินค้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ประกอบด้วยถั่วลิสง 100,000 ตัน มันสำปะหลัง 100,000 ตัน เนื้อแห้งและแช่แข็ง 100,000 ตัน เม็ดมะม่วง
หิมพานต์ 200,000 ตัน ทุเรียน 50,000 ตัน กล้วย 100,000 ตัน มะม่วง 100,000 ตัน ถั่วเหลือง 200,000 ตัน
และน้ำตาล 500,000 ตัน ซึ่งจะจำหน่ายให้กับจีนเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564 - 2569 มูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


Pages: 1 2 3 4 5 ... 65 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon