หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

หน่วยงานราชการไทย

ข้อมูลติดต่อหน่วยงานราชการไทยใน สปป.ลาว

♦ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ♦
vientiane.thaiembassy.org

♦ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ♦
Tel: (856-21) 413 704, 413 706
Fax: (856-21) 412 089
E-mail: vtditp@hotmail.com
vtditplaos@gmail.com

 


Pages: 1

หน่วยงานราชการไทย

Coming soon