เกร็ดการทำธุรกิจ

สปป.ลาว กับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO)

สปป.ลาว กับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO)

หากกล่าวถึงองค์การการค้าโลก หรือ WTO แล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ท่านผู้อ่านคงพอจะได้ยินข่าวว่า สปป. ลาว เพิ่งได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดขององค์การการค้าโลกอย่างสมบูรณ์ โดยสภาแห่งชาติ สปป. ลาวได้ให้สัตยาบันให้ สปป. ลาว เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ สปป. ลาวได้เป็นสมาชิกลำดับที่ 158 ของสมาชิกขององค์การการค้าโลก หลังจากใช้เวลายาวนานถึง 15 ปีนับจากวันแรกที่ สปป. ลาว ได้เริ่มต้นการขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกนี้

รัฐบาลแห่งชาติ สปป. ลาว ได้ยื่นคำขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2540 และในปีต่อมาคือในปี 2541 คณะมนตรีทั่วไป (General Council) ขององค์การการค้าโลกก็ได้จัดตั้งคณะทำงาน (Working Party) เพื่อตรวจสอบคำขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของ สปป. ลาว ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการค้า และนโยบายเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ภายใต้มาตรา 12 (Article XII) ของความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกหลังจากผ่านการตรวจสอบและขั้นตอนต่างๆ ขององค์การการค้าโลกมาแล้ว 15 ปี ในที่สุดคณะมนตรีทั่วไปขององค์การการค้าโลกก็ได้อนุมัติการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 และสภาแห่งชาติ สปป. ลาว ได้ให้สัตยาบันให้ สปป. ลาวเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา โดย สปป. ลาว ได้นำส่งตราสารการยอมรับในพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก (Protocol on the Accession of the Lao People's Democratic Republic to the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization Done on 26 October 2012) ที่ สปป. ลาว ให้สัตยาบันแล้วแก่องค์การการค้าโลก และองค์การการค้าโลกได้ประกาศให้การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของลาวมีผลสมบูรณ์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 ที่ผ่านมานี้ ทั้งนี้ สปป. ลาว นั้นถือว่าเป็นประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนประเทศสุดท้ายที่เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกซึ่งภายหลังจาก สปป. ลาวได้ให้สัตยาบันแก่ข้อตกลงการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกแล้ว สมาคมอาเซียนก็จะสามารถรวมมติได้เป็นเสียงเดียวในการลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมขององค์การการค้าโลกได้อีกด้วย

 กลับหน้าหลัก