กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

เอกอัครราชทูตร่วมวงเสวนา “เปิดโลกการค้า เจราจาธุรกิจ พิชิตลาว”
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ร่วมเสวนาออนไลน์ “เป...

การระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ผลึกกำลังเตรียมรับมือรถไฟจีน – ลาว – ไทย”
ขอเชิญร่วมฟังการระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ผลึกกำลังเตรียมรับมือรถไฟจีน – ลาว – ไทย” ...

งานเสวนาออนไลน์ “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดลาว”
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดลาว” ...

งานเสวนาสภาพเศรษฐกิจ สปป. ลาวและโอกาสสำหรับธุรกิจไทยในยุค New Normal
Live สดงานเสวนาสภาพเศรษฐกิจ สปป. ลาวและโอกาสสำหรับธุรกิจไทย
ในยุค New Normal วันพฤหัสบดีที่ 17 ก...

Thai Food & Fruit Festival 2020
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนางสาวอุรวดี ศรีภิ...

มาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนลาว - ไทย ในช่วงการระบาดและหลังการระบาดของโควิด 19
Live สดงานเสวนาออนไลน์ เรื่องมาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนลาว - ไทย ในช่วงการระบาด
และห...

ผลกระทบทางธุรกิจที่นักธุรกิจไทยใน สปป. ลาวควรรู้ในสถานการณ์โควิด-19
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สภาธุร...

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนแขวงอุดมไซและแขวงหลวงน้ำทา
เมื่อวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เดินทางเยือนแขว...

พิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกน้ำแจ 1
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร. สุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลอง...

พิธีแถลงข่าวการจัดงาน LAO TOP 3 EXPO 2020
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อัครราชทูต และนางสาวปวิตรา ม่วงสกุล ที่ปรึก...


Pages: Prev. 1 2 3 4 Next

กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

Coming soon