กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว.

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมคารวะนายสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าการธนาคาร
แห่ง สปป. ลาว (BOL) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ สองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเงิน การค้า
และการลงทุนไทย – ลาว โดยเห็นว่า สปป. ลาวเป็นประเทศที่เป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่ง
ของ Global Value Chain โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเส้นทางรถไฟลาว – จีนเปิดบริการสิ้นปีนี้ จึงจำเป็นต้องกระตุ้นให้
ภาคเอกชนไทยตระหนักถึงศักยภาพของ สปป. ลาวในการเพิ่มโอกาสการค้าและการลงทุนสำหรับภาคเอกชนไทย
นอกจากนี้ นายสอนไซฯ ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ BOL ที่แน่นแฟ้น
โดยก่อนสถานการณ์โควิด 19 ได้มีการพบหารือและร่วมแข่งกีฬาสามัคคีกันอย่างสม่ำเสมอทุกปี นอกจากนี้ ธปท.
ยังสนับสนุนทุนปริญญาตรีและปริญญาโทในไทยปีละ 5 ทุน และทุนฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมของ ธปท. ให้แก่พนักงาน BOL ด้วย

07/09/2021กลับหน้าหลัก