กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์เข้าร่วมการเสวนา “เจาะลึก สปป. ลาว Dry Port โอกาสการลงทุน และ ธุรกิจสู่ตลาดโลก”

IBERD [LIVE] EP. 17 รับฟังการเสวนา “เจาะลึก สปป. ลาว Dry Port โอกาสการลงทุน และ ธุรกิจสู่ตลาดโลก”

พบกับ นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ดร.ไพจิตร วิบลูย์ธนสาร กรรมการสถาบัน IBERD
,รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง
ดำเนินรายการโดย ดร.รชฎ ขำบุญ รองคณบดีสายงานวิชาการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์โลจิสติกส์และซับพลายเชน CIBA, DPU.

- เจาะลึก Dry Port สปป.ลาว ศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ พร้อมบริการOne Stop
- CLMVT เชื่อมโยงธุรกิจส่งออก สู่ตลาดจีน ผ่าน Dry Port และขนส่งโลจิสติกส์ ระบบราง
- สปป.ลาว พร้อมส่งเสริมสนับสนุน การค้าการลงทุน ด้วยระบบLand link โครงข่าย ทางเลือกใหม่

เปิดรับข้อมูลในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เริ่มเวลา 15.00 น. – 16.30 ผ่าน Zoom

รับชมฟรีผ่านทาง Facebook Page: IBERD Thailand https://www.facebook.com/iberdthailand/

09/16/2021กลับหน้าหลัก