กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการบรรยายพิเศษ และเสวนา ในหัวข้อ "ส่องโอกาสทางธุรกิจ จากขบวนรถไฟ ลาว-จีน"

ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการบรรยายพิเศษ และเสวนา ในหัวข้อ "ส่องโอกาสทางธุรกิจ จากขบวนรถไฟ ลาว-จีน"
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนดแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงมากถึง 4 ท่าน และมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่

1. ท่านเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว บรรยายหัวข้อ “ภาพรวมสภาพเศรษฐกิจของ สปป.ลาว
หลังจากรถไฟ ลาว-จีน และแนวทางการสนับสนุนธุรกิจใน สปป.ลาว”
2. รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยายหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของไทย เชื่อมโยงอาเซียน และจีน โอกาสที่คนอีสานตอนล่างจะต้องเตรียมตัว”
3. รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ “เจาะโอกาสทางธุรกิจ
ของภาคอีสานตอนล่าง จากขบวนรถไฟ ความเร็วสูง ลาว-จีน”

และช่วงเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ

“ชี้ช่องทางการร่วมมือทางธุรกิจของผู้ประกอบการจากอีสาน เชื่อมโยงไปลาว และส่งต่อไปตลาดจีน”

โดย ท่านปะจิด ไซยะวง ประธานสมาคมผู้จัดส่งสินค้าระหว่างประเทศของ สปป. ลาว และ รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ซึ่งจัดขึ้นโดย โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ
- สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์
- สภาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
- สภาหอการค้า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
- ชมรมธนาคาร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และเอกชนทั่วไปในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากยุทธศาสตร์และจากการเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
สาย ลาว-จีน ซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นี้ถือเป็นการเริ่มต้นการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในภูมิภาค
อย่างชัดเจน รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาก

สนใจลงทะเบียนได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3xvLJZ6lCCtZuOb95Wv1zbSksMGSMx3iOgEAypx4uQESchw/viewform 
ด่วน !! จำกัดจำนวนผู้ชมในพื้นที่ไม่เกิน 80 ท่าน เท่านั้น ‼‼  ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง
Facebook : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ : 045-433-456

12/01/2021กลับหน้าหลัก