กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

พิธีแถลงข่าวการจัดงาน LAO TOP 3 EXPO 2020

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อัครราชทูต และนางสาวปวิตรา ม่วงสกุล ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีแถลงข่าว การจัดงาน LAO TOP 3 EXPO 2020 
ณ โรงแรม Best Western Vientiane โดยมีนายพอนไซ สุดทิพง ประธานสมาคมสถาปนิกและวิศวกรก่อสร้างลาว 
นายปะกาสิด จันทะปันยา ประธานสมาคมโรงแรมและร้านอาหารลาว และนายพูไซ เทบพะวง เลขาธิการสภาการค้า
และอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ร่วมแถลงข่าว 

งาน LAO TOP 3 EXPO 2020 จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมแห่งชาติ หลัก 6 
นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน การจับคู่ธุรกิจ และการลงทุนร่วมกัน การจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ 3 งานรวมกัน 
ประกอบด้วย

(1) งาน LAOBUILD 2020 จัดแสดงด้านอุตสาหกรรม อาคาร และการก่อสร้างระดับสากลที่ใหญ่ที่สุด ใน สปป. ลาว 
(2) งาน LAOFOOD 2020 จัดแสดงทางด้านอาหารและเครื่องดื่มระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดใน สปป. ลาว โดยจะรวมธุรกิจการโรงแรม
และ (3) งาน LAOWATER 2020 จัดแสดงเกี่ยวกับน้ำและเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียระดับสากลใน สปป. ลาว 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงงาน LAO ENERGY 2020 เป็นงานจัดแสดงสินค้าระดับสากลทางด้านพลังงานที่ทันสมัย 
งาน LIVAR 2020 เป็นงานจัดแสดงสินค้าระดับสากลเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องผลิตความเย็น 
และงาน LAOCAFE 2020 เป็นงานจัดแสดงระดับสากลทางด้านกาแฟและอุปกรณ์ และผู้จำหน่ายเครื่องใช้ในร้านอาหาร 

ในปี 2563 ผู้จัดจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การจัดแสดงระดับสากลในครั้งนี้คาดว่า
จะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 200 บริษัท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ผ่านมา ประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ จีน อินเดีย 
อีตาลี มาเลเซีย ไทย และสิงคโปร์ โดยประสงค์ให้งานดังกล่าวเป็นเวทีและสื่อกลางให้แก่บริษัท ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
และขยายเครือข่ายธุรกิจใน สปป. ลาว และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมานำเสนอในงานแสดงครั้งนี้ 

งาน LAO TOP 3 EXPO 2020 จัดโดยบริษัท AMB Tarsus Events Group สำหรับนักธุรกิจไทยที่สนใจเข้าร่วม
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาข้อมูลได้จาก http://www.laobuild.com http://www.laofoodhotel.com 
และ http://www.laowater.org

11/07/2019กลับหน้าหลัก