เกาะติดข่าว

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน ต.ค. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ...

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีนจัดฝึกอบรมให้พนักงาน
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563 บริษัททางรถไฟลาว – จีน จำกัด จัดพิธีต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมการข...

ความคืบหน้าการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – แขวงหลวงน้ำทา ระยะที่ 2 และ 3
โครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – เมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา (ชายแดนลาว – จีน) ...

กรมที่ดินจับมือธนาคารการค้าต่างประเทศลาวพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินผ่านระบบดิจิทัล
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 นายอานงสอน พมมะจัน หัวหน้ากรมที่ดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแว...

สปป. ลาวออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลชุดใหม่มูลค่า 3,200 พันล้านกีบ (345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร่วมกับบริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน บริษัท ห...

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน ก.ย. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ...

จีนลดอัตราภาษีนำเข้าจาก สปป. ลาวเหลือร้อยละ 0 เริ่ม ธ.ค. นี้
คณะกรรมการคุ้มครองอัตราภาษีประจำสภาแห่งชาติจีนออกประกาศซึ่งระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. ...

สปป. ลาวเริ่มใช้สถานีไฟฟ้าแรงสูงสำหรับซื้อขายไฟฟ้ากับกัมพูชา
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2563 ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว เป็นประธานใ...

เขื่อนไฟฟ้าดอนสะโฮงเริ่มผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563 นายทองเพ็ด อินทะวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว เป็นประ...

สปป. ลาวจะเปิดใช้ระบบพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2563 นายพุดสาลา ดนมาลา รองผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาลาว และนางสมจิด พมมะทันสี ...


Pages: Prev. 1 ... 27 28 29 30 31 ... 64 Next