เกาะติดข่าว

อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค. 2563 ลดลงเล็กน้อย
ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน ก....

สปป. ลาวจะสูญเสียผลประโยชน์ทางการค้าหลังหลุดพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC)
ผลการศึกษาของศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (International Trade Centre) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก...

พิธีลงนามสัญญาก่อตั้งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาว (EDLT)
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) และบริษัท China Southern Power Grid จำกัด (CSG) ได้ร่วมลงนามสัญญาร่ว...

คลังเงินแห่งชาติลาวทดลองใช้ระบบ U-Money ในการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ในแขวงเวียงจันทน์
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 คลังเงินแห่งชาติ (กรมธนารักษ์) กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ได้จัดพิธีเปิด กา...

CP All Laos จะเปิดร้าน 7-Eleven ใน สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP All แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไ...

สปป. ลาวมีแผนปรับปรุงนโยบายด้านกลุ่มและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563 นายคำอ้วน คำพูแก้ว รักษาการหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวง กสิกร...

EDL-Gen งดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 บริษัทผลิต - ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ลาวว่า ที่ประชุ...

การส่งออกกาแฟของ สปป. ลาว 6 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่าเกือบ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สมาคมกาแฟลาวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ทำหน้าที่รวบรวมผู้ประกอบกิจการด้านกาแฟ และส่งเสริมกา...

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน ก.ค. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ...

โครงการสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์หงสา – เชียงฮ่อนจะแล้วเสร็จปลายปีนี้
เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2563 นายสมลิด เปือกแก้ว ประธานสภาประชาชนแขวงไซยะบูลี และนายบุนปอน สีสุลาด ...


Pages: Prev. 1 ... 31 32 33 34 35 ... 64 Next