เกาะติดข่าว

เตรียมเร่งดำเนินการก่อสร้างสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 5

โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5 (เมืองปากซัน – จังหวัดบึงกาฬ)มีที่ตั้งห่างจากเทศบาลแขวงบอลิคำไซ 10 กิโลเมตร ห่างจากถนนหมายเลข 13 ใต้ 2.5 กิโลเมตร รวมความยาวของสะพานทั้งหมด 1.35 กิโลเมตร (1,350 เมตร) ถนนเข้าสะพานฝั่งไทยมีความยาว 12 กิโลเมตร ถนนทางเข้าสะพานฝั่งลาวมีความยาว 2.5 กิโลเมตร รวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 3,900 ล้านบาท หรือประมาณ 9.75 แสนล้านกีบปัจจุบัน รัฐบาลทั้ง 2 ฝ่าย กำลังอยู่ระหว่างการหารือการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมโดยล่าสุดได้มีมติให้ปรับปรุงสัญลักษณ์เสากลางน้ำจากรูปแคนมาเป็นรูปดอกจันทน์


การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2 ของสภาประชาชนแขวงบอลิคำไซ ชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 4 มกราคม 2560 ที่ประชุมได้รับรองร่างนิติกรรมที่เกี่ยวกับนโยบายและค่าชดเชยเขตพัฒนาบริการสะพานมิตรภาพฯ นายนวนสะหวัน แสงมะนี รองประธานสภาประชาชนแขวงบอลิคำไซ ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่า ผู้รับผิดชอบโครงการฯได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นและรายงานต่อคณะรับผิดชอบโครงการฯ และประเมินการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ ซึ่งจากข้อมูลที่สำรวจเบื้องต้นมีพื้นที่ที่ต้องชดเชย 32 ไร่ โดยคณะรับผิดชอบจะนำพื้นที่ดังกล่าวเป็นต้นแบบการชดเชยด้วย


ดร.กองแก้ว ไซสงคาม เจ้าแขวงบอลิคำไซ กล่าวว่า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม แขวงบอลิคำไซ ระหว่างปี 2559 – 2563 แขวงฯได้มีแผนพัฒนาโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 5 ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจังหวัดบึงกาฬและแขวงบอลิคำไซได้เห็นชอบให้เร่งดำเนินการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ อย่างไรก็ดี ยังขาดงบประมาณที่เพียงพอในการก่อสร้าง


คณะกรรมการประสานงานโครงการฝ่ายลาว ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันคณะกรรมการฯ ได้ออกแบบสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 ขึ้นใหม่ และเห็นชอบให้ปรับปรุงสัญลักษณ์เสากลางน้ำของสะพานจากรูปแคนเป็นรูปดอกจันทน์ ด้านงบประมาณการก่อสร้างนั้น สปป. ลาว กำลังอยู่ระหว่างการขอกู้ยืมจากผู้ให้ทุน 1,248 ล้านบาท หรือประมาณ 3 แสนล้านกีบ ส่วนฝ่ายไทยมีความพร้อมในการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    


นายพูมิพน สุวันนะลาด หัวหน้าแผนกคุ้มครองที่ดิน แขวงบอลำคำไซ และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเก็บข้อมูลโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ กล่าวว่า คณะฯ ได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นบริเวณคอสะพานที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างและดำเนินการประเมินค่าชดเชยให้สมเหตุสมผล หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จะนำข้อสรุปรายงานต่อที่ประชุมแขวงเพื่อรับรองต่อไป


สะพานมิตรภาพลาว – ไทย แห่งที่ 5 มีเป้าหมายเพื่อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและเชื่อมโยงการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค รัฐบาล สปป. ลาว และ รัฐบาลไทย ได้เห็นความสำคัญและร่วมมือสร้างกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการคมนาคมขนส่ง การค้า – การลงทุน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ที่มารูปภาพ http://www.doh.go.th:88

12/21/2017กลับหน้าหลัก