เกาะติดข่าว

ADB มีแผนให้การสนับสนุนโครงการตามเส้นทาง R3

Mr. Yasushi Negishi (ADB Country Director for the Lao PDR) ชี้แจงว่า ADB มีแผนสนับสนุนโครงการตามเส้นทางเศรษฐกิจ R3 โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและแขวงที่เส้นทาง R3 ผ่าน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางรถหว่างเมืองและแขวงในชนบท  

เส้นทาง R3 นับเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ สปป. ลาว และอยู่ในแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแขวงในภาคเหนือของลาว โดยเฉพาะแขวงหลวงน้ำทาและแขวงบ่อแก้ว ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน หากการก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ บทบาทของ ADB ในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานใน สปป. ลาว คิดเป็น 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี 

 นายยาซูชิ เนกิชิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ADB ได้วางแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการต่างๆตามเส้นทางเศรษฐกิจ โดยแขวงหลวงน้ำทาเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ ADB ที่จะให้การสนับสนุนต่อไปในอนาคต 


 ที่มา:เว็ปไซต์สำนักข่าวสารประเทศลาว, 
 เข้าถึงได้จากhttp://kpl.gov.la/detail.aspx?id=30427
 ที่มารูปภาพ www.sombattour.com

12/29/2017กลับหน้าหลัก