เกาะติดข่าว

โครงการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้า

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 กรมภาษี กระทรวงการเงิน ได้จัดพิธีเปิดโครงการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Control Unit: CCU) ที่ลานพักสินค้าท่านาแล้ง (Container Yard: CY) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย

นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน กล่าวว่า โครงการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ครั้งนี้ นับเป็นโครงการแรกใน สปป. ลาว ที่ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการ โดยจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายบริเวณสะพานมิตรภาพลาว – ไทย แห่งที่ 1 โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และประเทศแคนาดา อิตาลี และสหรัฐอเมริกา 

องค์การภาษีโลก ได้กำหนดแผนการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อตรวจสอบสินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด ของป่า สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น อีกทั้งได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกที่มีความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายสินค้าเหล่านี้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ปัจจุบันมีประเทศที่ดำเนินการแล้ว 36 ประเทศ อาทิ ประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม และ 18 ประเทศกำลังอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินโครงการและขอรับทุนช่วยเหลือ 

โครงการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Control Unit: CCU) เป็นการนำเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล profiling / การกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ profiling และการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ผิดกฎหมาย มาใช้ดำเนินการ ซึ่ง สปป. ลาว ได้นำระบบบริหารความเสี่ยงเรื่องการจัดการข้อมูลจากระบบ ASYCUDA และนำแหล่งข่าวขององค์การภาษีโลก มาใช้เฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายที่ลักลอบมาในตู้คอนเทนเนอร์ อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการกีดกันการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ 


ที่มา:เว็ปไซต์สำนักข่าวสารประเทศลาว,
เข้าถึงได้จากhttp://kpl.gov.la/detail.aspx?id=30434
www.youtube.com/ฐิติชัย ปรีดีวงศ์

12/29/2017กลับหน้าหลัก