เกาะติดข่าว

ลาว – เวียดนาม – กัมพูชา ร่วมหารือการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อ 3 ประเทศ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 นายจะเลิน วาลินทะลาสัก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากแขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน แขวงเซกอง แขวงอัตตะปือ สมาคมธุรกิจโรงแรม และบริษัทท่องเที่ยวของ สปป. ลาว ได้เดินทางไปจังหวัดบินห์ถ่วน ประเทศเวียดนาม เพื่อประชุมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศเวียดนามและกัมพูชาในหัวข้อ การโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ประเทศ (ลาว – เวียดนาม – กัมพูชา)

ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า การท่องเที่ยวในเส้นทางเชื่อมต่อ 3 ประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงควรจะกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่าง 3 ประเทศ โดยมีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งหาช่องทางและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เส้นทางท่องเที่ยวมีความหลากหลายและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงด่านระหว่างประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เศรษฐกิจการค้า (Lao Economic Daily)
ฉบับที่ 676 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558

09/25/2015กลับหน้าหลัก