เกาะติดข่าว

พิธีส่งมอบและเปิดใช้โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบและเปิดใช้โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) ณ Container Yard ท่านาแล้ง สปป. ลาว โดยมีนายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ. – NEDA) ร่วมเป็นผู้แทนฝ่ายไทย และนายลัดตะนะมะนี คูนนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว และนายสีพอน จันสมพง หัวหน้ากรมการเมือง สำนักงานนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นผู้แทนฝ่ายลาว

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) เป็นความร่วมมือระหว่าง NEDA ของไทยกับ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง และสำนักงานนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างไทย-ลาว โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1: งานก่อสร้าง Container Yard (CY) / งานก่อสร้างระบบรางรถไฟเข้า CY ระบบรางหลีก และระบบอาณัติสัญญาณ / งานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมรถไฟและอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ (วงเงิน 655.23 ล้านบาทและดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ 27 กันยายน 2558 )

ส่วนที่ 2: งานก่อสร้างระบบรางรถไฟหลักจากสถานีท่านาแล้ง – สถานีเวียงจันทน์ ระยะทาง 7.50 กม. / งานก่อสร้างสถานีเวียงจันทน์ / งานก่อสร้าง Level Crossing (วงเงิน 994.68 ล้านบาท ปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดหาที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแบบรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 ก่อนจัดหาผู้รับเหมาและเริ่มงาน / งานส่วนที่ 2 คาดว่าจะใช้เวลา 24 เดือน หรือแล้วเสร็จภายในปี 2563)

ที่มา : http://vientiane.thaiembassy.org/th/news/activity/detail.php?ID=429

03/24/2017กลับหน้าหลัก