เกาะติดข่าว

ธนาคารโลกจัดอันดับ Doing Business 2016 อันดับประเทศที่ง่ายต่อการเข้าไปทำธุรกิจ

ธนาคารโลกจัดอันดับ Doing Business 2016 อันดับประเทศที่ง่ายต่อการเข้าไปทำธุรกิจ ตามที่ธนาคารโลกได้จัดอันดับประเมินความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ เนื่องจากมีนัยทางการเมืองน้อยที่สุด และผลที่ได้จากการประเมินมีส่วนช่วยต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ หากผลประเมินออกมาดี การตัดสินใจก็จะง่ายขึ้น

ที่มา : http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=7182&filename=index

05/09/2017กลับหน้าหลัก