ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสารประเทศลาว ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2560
ที่มารูปภาพ : ASTVผู้จัดการออนไลน์" />

เกาะติดข่าว

ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 ลดอัตราเงินออกนอกประเทศ

นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา กรมภาษี กระทรวงการเงิน ได้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าติดตัวผู้โดยสารร้อยละ 10 ของมูลค่าสินค้าที่ติดตัวมีมูลค่าเกิน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ที่บริเวณด่านเก็บภาษีสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือพลเมืองลาวและคนต่างชาติที่เดินทางเข้า-ออก สปป. ลาว

เจ้าหน้าที่ประจำด่านเก็บภาษีสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 แจ้งว่า นับตั้งแต่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา จำนวนรถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และอัตราการเข้ามาซื้อสินค้าลดลงร้อยละ 70-80 โดยปัจจุบันผู้ที่เดินทางเข้า-ออก ประเทศ ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวและการรักษาสุขภาพ

ทั้งนี้ มูลค่าการจัดเก็บภาษีนับตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 31 มกราคม 2560 มีมูลค่ารวม 115.5 ล้านกีบ เฉลี่ยรายรับวันละ 2-3 ล้านกีบ ถึงแม้ว่าจะมีรายรับจากการเก็บภาษีที่ไม่สูงมากนัก แต่ตนคิดว่าในด้านอื่นๆจะส่งผลดีตามมา ทั้งนี้ ข้อดีของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีหลายประการ เช่น ทำให้อัตราการซื้อสินค้าจากต่างประเทศลดลงและทำให้เงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ นอกจากนี้ยังทำให้ธุรกิจภายในประเทศเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสารประเทศลาว ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2560
ที่มารูปภาพ : ASTVผู้จัดการออนไลน์

04/28/2017กลับหน้าหลัก