เกาะติดข่าว

ลาว - ไทย เดินหน้าเพิ่มความร่วมมือส่งเสริมการค้า การลงทุน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย นำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชน เยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2560 ตามคำเชิญของนายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว โดยได้มีการประชุมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะ การเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ได้เป็นประธานร่วมและกล่าวปาฐกถาในงาน Lao – Thai Strategic Partnership Forum รวมทั้งเป็นสักขีพยานในการลงนาม MoU ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างเอกชน รวมทั้งสิ้น 12 ฉบับ

ในการเยือนครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศ สปป. ลาว และจะร่วมมือกับ สปป. ลาว ในการดำเนินการให้ สปป. ลาว หลุดพ้นจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาภายในปี 2563 โดยสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน สะพาน รถไฟ ท่าเรือ) และการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการขนส่งข้ามแดน เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนและการท่องเที่ยว โดยมีแผนจะเปิดใช้พื้นที่ควบคุมร่วมกัน (common control area) ที่จุดผ่านแดนมุกดาหาร - สะหวันนะเขตเป็นลำดับแรก ภายในปี 2560 รวมทั้งเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) เพื่อเชื่อมโยงไทย ลาว และเวียดนาม ตามเส้นทางหมายเลข 8 ภายใต้แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก

สำหรับด้านการค้าและการลงทุน ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เพิ่มขึ้นสองเท่าจากปี 2559 (5,871.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2564 และส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เพื่อส่งเสริมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ สปป. ลาว นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมจัดทำแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวข้ามแดน ภายใต้แนวคิด 2 ประเทศ 1 จุดหมายปลายทาง (Two Countries, One Destination) และฝ่ายไทยมุ่งสนับสนุนนโยบายการพัฒนาพลังงานของ สปป. ลาว ด้วย

05/26/2017กลับหน้าหลัก