เกาะติดข่าว

พิธีเปิดงาน Thailand MICE Roadshow Lao PDR 2017

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมกับท่านสมพง เดเวียงไซ ประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลาวในพิธีเปิดงาน Thailand MICE Roadshow Lao PDR 2017 ณ โรงแรม Crowne Plaza นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) โดยมีนายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ TCEB นายสังคม จันสุก ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมนครหลวงเวียงจันทน์ รวมทั้งผู้ประกอบการจาก สปป. ลาว และประเทศไทย พร้อมสื่อมวลชนประมาณ 80 คนเข้าร่วม

การจัดงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สร้างสรรค์ระหว่างภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยกับ สปป. ลาว เพื่อร่วมกันเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (Meetings, Incentive Travels, Conventions, and Exhibitions - MICE) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไป โดยเน้นการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดประชุมนานาชาติ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการเจรจาการค้า การจัดงานแสดงสินค้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

06/21/2017กลับหน้าหลัก