เกาะติดข่าว

รัฐบาลส่งสัญญาณให้รัฐวิสาหกิจเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

นายจะเลิน เยียเปาเฮอ โฆษกรัฐบาล สปป.ลาว เปิดเผยว่า ในประชุมคณะรัฐมนตรีประจำเดือนมิถุนายนได้เห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจ 180 แห่ง ต้องเร่งปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะบริษัทการบินลาวที่ต้องเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุน การบริการ และ การพัฒนาเทคโนโลยี

ขณะเดียวกัน บริษัทการบินลาวต้องนำความท้าทายเหล่านี้มาพิจารณาและแก้ปัญหาเพื่อความอยู่รอด ท่ามกลางการแบกรับค่าใช้จ่ายหลายด้าน เช่น ค่าบำรุงรักษาเครื่องบิน ค่าเช่าหลุมจอดเครื่องบิน ค่าน้ำมัน รวมทั้งเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงต้องหาผู้ร่วมพัฒนาทั้งจากภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ สปป.ลาวมีประชากรเพียง 6.8 ล้านคน และมีเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 7 ต่อปี โดยมีแขนงการที่สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลายด้าน อาทิ ด้านพลังงานและบ่อแร่ การท่องเที่ยว การเกษตร ตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ที่มา : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=674657092738074&id=421087478095038

06/29/2017กลับหน้าหลัก