เกาะติดข่าว

แขวงเวียงจันทน์เตรียมสร้างเขื่อนไฟฟ้า 19 แห่ง

นายรุ่งทอง คำลาสี หัวหน้าฝ่ายธุรกิจพลังงาน แผนกพลังงานและบ่อแร่ แขวงเวียงจันทน์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันแขวงเวียงจันทน์มีการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า 4 แห่ง เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือเขื่อนน้ำลีก 1 กำลังการผลิตติดตั้ง 64.7 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือเป็นเขื่อนขนาดเล็ก ได้แก่ เขื่อนน้ำสะม่อย กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ เขื่อนน้ำมอน กำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ และเขื่อนน้ำไพ กำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์

นอกจากนั้นยังมีโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าซึ่งอยู่ในขั้นตอนการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และขั้นตอนการดำเนินเอกสาร 15 แห่ง แบ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนไฟฟ้าแม่น้ำโขงซะนะคาม กำลังการผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ และเขื่อนไฟฟ้าน้ำเฟือง เมืองแมด กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ โดย 13 โครงการที่เหลือเป็นเขื่อนขนาดเล็ก

อย่างไรก็ดีหากเขื่อน 15 แห่งสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นรวม 974.3 เมกะวัตต์ ทั้งนี้มีเขื่อนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและอยู่ในขั้นตอนการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU 19 แห่ง คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 1,215.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,720 พันล้านกีบ

แขวงเวียงจันทน์มีเขื่อนไฟฟ้าที่สร้างเสร็จและสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 5 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนน้ำงึม 1 เขื่อนน้ำลีก ½ เขื่อนน้ำมัง 3 เขื่อนน้ำสะนา และเขื่อนน้ำซอง มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 315 เมกะวัตต์

ที่มา : http://www.sedthakid.la/index.php/home/domestic-news/item/13129-vientiane.html
ที่มารูปภาพ : www.laoenergy.la

08/01/2017กลับหน้าหลัก