เกาะติดข่าว

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเงี้ยบ1 ได้ติดตั้งเครื่องจักรกังหันน้ำเครื่องแรกแล้ว

   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ได้จัดพิธีติดตั้งเครื่องจักรกังหันน้ำเครื่องแรก ที่เมืองบอลิคัน แขวงบอลิคำไซ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 พร้อมด้วยตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำสปป. ลาว และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม.


     เครื่องจักรกังหันน้ำมีน้ำหนัก 30 ตัน ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานน้ำให้เป็นพลังงานหมุนเวียนในเครื่องจักร และจะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าโดยการเชื่อมต่อแกนของกังหันน้ำกับเครื่องปั่นไฟ ซึ่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรดังกล่าวผลิตจากวัสดุแสตนเลสจากประเทศญี่ปุ่น ประกอบชิ้นส่วนที่โรงงานฮิตาชิ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ พาวเวอร์ ซิสเตม ในจังหวัดอิบาระกิ ประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ดี เครื่องจักรกังหันน้ำเครื่องที่สองคาดว่าจะติดตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561.


    นายโยชิฮิโร ยามาบายาชิ ผู้อำนวยการบริษัทไฟฟ้าน้ำเงี้ยบ 1 กล่าวว่า การติดตั้งเครื่องจักรกังหันน้ำเครื่องแรกได้สำเร็จตามเป้าหมาย นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของบริษัทน้ำเงี้ยบ 1 ในการเปลี่ยนจากงานวิศวกรรมก่อสร้างไปสู่งานติดตั้งจักรกลไฟฟ้า ซึ่งเครื่องจักรที่นำมาติดตั้งได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 มีกำลังติดตั้ง 290 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่แขวงบอลิคำไซและแขวงไซสมบูน เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2554 โดยดำเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ งานก่อสร้าง งานเทคโนโลยี กลจักรน้ำ และระบบสายส่ง จนกระทั่งเดือนตุลาคม 2560 มีความคืบหน้าร้อยละ 88, 51 และ 97 ตามลำดับ การก่อสร้างโดยรวมมีความคืบหน้าร้อยละ 86 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 และจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในต้นปี 2562 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ร้อยละ 95 จะจำหน่ายให้กับประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ใช้ภายในประเทศ

                                                                   

ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า,                                                                             

ฉบับวันที่ 5 ธันวาคม 2560


12/11/2017กลับหน้าหลัก