เกาะติดข่าว

ธนาคารโลกชี้การส่งออกเพิ่มขึ้นจะช่วยสร้างงานมากขึ้น

จากรายงานของธนาคารโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สปป. ลาว ฉบับล่าสุด คาดการณ์ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2560 จะขยายตัวอยู่ในระดับร้อยละ 6.7ด้านการขจัดความยากจนอยู่ในระดับร้อยละ 13 แม้ว่าเศรษฐกิจจะมีอัตราการขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็ยังได้รับแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ อาทิ ด้านพลังงาน อุตสาหกรรมแปรรูป เกษตรกรรม อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสร้างงานทำมากขึ้นและช่วยลดอัตราความยากจน

รายงานดังกล่าว ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงเนื่องจากความต้องการบริโภคภายในประเทศลดลง ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ปรับปรุงการคุ้มครองเศรษฐกิจโดยการลดรายจ่ายของรัฐบาลลงและได้คุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนให้มีสภาพคล่องมากขึ้น อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงด้านหนี้สินสาธารณะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของGDP และคลังสำรองเงินตราต่างประเทศยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่นๆ ด้านทุนสำรองและคุณภาพสินเชื่อยังอยู่ในระดับต่ำเช่นกัน การลดภาระหนี้สินของรัฐจึงต้องเพิ่มการคุ้มครองงบประมาณรายรับและรายจ่ายและคุ้มครองหนี้สาธารณะให้มีความเข้มแข็งด้วย

 Mr. Jean Christophe Carret: Country Manager for Lao DPR กล่าวว่า ระยะที่ผ่านมา สปป. ลาว สามารถรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในเกณฑ์ที่สูง ทำให้หลายครัวเรือนหลุดพ้นจากสถานะความยากจน อีกทั้งรัฐบาลได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคาดว่าจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อย ซึ่งปี 2562 – 2563 เศรษฐกิจจะขยายตัวได้เร็วขึ้น เนื่องจากโครงการพลังงานไฟฟ้าหลายโครงการเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ การคุ้มครองพลังงานไฟฟ้าให้เข้มแข็งจะสามารถรักษาสภาพทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงขึ้นในอนาคต

ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ที่มารูปภาพ: http://www.sunlabob.com/news-2015

12/26/2017กลับหน้าหลัก