เกาะติดข่าว

กลุ่มประเทศ GMS หารือความร่วมมือด้านการซื้อ–ขายไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้จัดประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อประสานงานด้านการค้าพลังงานในอนุภูมิภาค ครั้งที่ 23 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อ – ขาย ไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) รวมทั้งการขยายการซื้อ – ขายไฟฟ้าให้เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินการในระยะที่ผ่านมา และร่วมปรึกษาหารือว่าด้วยการปรับปรุงมาตรการ / กฎระเบียบ / ขั้นตอนการขออนุมัติซื้อ – ขายไฟฟ้า และ การเชื่อมโยงการซื้อ –ขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

นายคำโส้ กุโพคำ กล่าวว่า ปัจจุบันการซื้อ – ขายไฟฟ้า เป็นการซื้อ – ขายร่วมกันระหว่างสองประเทศเท่านั้น ในอนาคตคาดการณ์ว่าจะมีการขยายการซื้อ – ขายไฟฟ้าให้เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และสามารถทำการซื้อ – ขายไปยังประเทศที่สามได้มากขึ้น

ทั้งนี้ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เป็นอนุภูมิภาคที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อ – ขาย พลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก รองจากยุโรปและแอฟริกา โดยแต่ละประเทศต่างมีสายส่งกระแสไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างกัน สปป. ลาว มีสายส่งกระแสไฟฟ้าเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMVT ซึ่งปี 2559 สปป. ลาว ส่งออกไฟฟ้ามากกว่า 12 ล้านกิโลวัตต์ มีจุดเชื่อมโยงสายส่งกระแสไฟฟ้ามากกว่า 50 จุด และมีการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าร่วมกันมากกว่า 30 ล้านกิโลวัต


ที่มา: เว็บไซต์สำนักข่าวสารประเทศลาว,

เข้าถึงได้จากhttp://kpl.gov.la/detail.aspx?id=30429

ทีมารูปภาพ: http://www.mea.or.th

12/26/2017กลับหน้าหลัก