เกาะติดข่าว

ลาว เร่งออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานลาวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยกว่า 1 แสนคน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)ร่วมจัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล (18 ธันวาคม) และเพื่อให้สังคมตระหนักถึงปัญหาแรงงงานข้ามชาติในปัจจุบัน


นายคำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กล่าวว่า สปป. ลาว เริ่มจัดงานวันแรงงานข้ามชาติสากลในปี 2556 โดยตัวเลขแรงงานลาวที่ไปทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างปี 2554 – กลางปี 2560 มีทั้งหมด 115,634 คน กระทรวงฯ ได้ดำเนินการปรับสถานะภาพแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 4 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานลาวที่ทำงานในประเทศไทยกว่า 148,658 คน 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
ที่มารูปภาพ: https://www.everyday.com.kh/en/article/62533.html

01/09/2018กลับหน้าหลัก