เกาะติดข่าว

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้า
และส่งออกสินค้าประมาณ 10,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการส่งออกประมาณ 4,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้า
ประมาณ 5,240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 336 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้า
และส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

สินค้าส่งออกที่สำคัญของ สปป. ลาว ได้แก่ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทองแดง กล้วย ทองผสม ทองแท่ง เสื้อผ้า
มันสำปะหลัง เมล็ดกาแฟ น้ำตาล ข้าว ยาง ผลไม้ (แตงโม เสาวรส และมะขาม) ปศุสัตว์ และไม้แปรรูป โดยส่งออกไปยังจีน
มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทย 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า) และเวียดนาม
1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้าที่สำคัญของ สปป. ลาว ได้แก่ ยานพาหนะ (ไม่รวมรถไถนาและรถจักรยานยนต์) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
น้ำมันเกรดพรีเมียมและเชื้อเพลิงธรรมดา น้ำมันดีเซล ผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ และของเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยนำเข้าจากไทยมูลค่าประมาณ 2,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน 1,170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และเวียดนาม 463 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รัฐบาล สปป. ลาวหวังว่าปีนี้มูลค่าของการนำเข้าและส่งออกจะสามารถบรรลุตามเป้าที่ตั้งไว้ เนื่องจากรัฐบาลได้ดำเนินนโยบาย
และมาตรการหลายอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการบริการในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้
คาดว่ามูลค่าการค้าลาว - จีนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเปิดบริการรถไฟลาว - จีน อีกทั้งการเชื่อมโยงทางรถไฟจะดึงดูดนักท่องเที่ยว
และการลงทุนจากจีนมากขึ้น

เมื่อปี 2563 มูลค่าการค้ารวมของ สปป. ลาวอยู่ที่ 11,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการค้ารวมในปี 2564 จะอยู่ที่ 12,967 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า)

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 16 ธ.ค. 2564

12/24/2021กลับหน้าหลัก