เกาะติดข่าว

จีนลงทุน 803 โครงการเป็นอันดับ 1 ของการลงทุนจากต่างประเทศของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 นายโพไซ ไขคำพิทูน รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว
และนายเจียง จายตุง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ สปป. ลาว ผู้แทนฝ่ายจีน
ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและสรุปการเฉลิมฉลองวันก่อตั้งความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่าง สปป. ลาว และจีน ครบรอบ 60 ปี
และปีมิตรภาพลาว-จีน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ที่ประชุมรับทราบว่า ในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ของ สปป. ลาวและจีน
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยจีนเป็นคู่ร่วมทางการค้ารายใหญ่อันดับ 2 ของ สปป. ลาว ปัจจุบัน มูลค่าการลงทุนของจีนใน สปป. ลาว
บรรลุ 3,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการลงทุนของวิสาหกิจจีน ใน สปป. ลาว มูลค่า 15,490 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มี 803 โครงการ
เป็นอันดับ 1 ของการลงทุนจากต่างประเทศ ใน สปป. ลาว

นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศได้ก่อสร้างโครงการรถไฟลาว-จีน และโครงการทางด่วนเวียงจันทน์-วังเวียง แล้วเสร็จและเปิดใช้
อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็นข้อริเริ่ม หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และการสร้างประชาคมแห่ง ชะตากรรมมนุษย์ของจีน โดยสอดคล้อง
กับนโยบายของ สปป. ลาวในการเปลี่ยนจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและสากล และ
ยังเป็นการเปิดโอกาสในการร่วมมือทางการค้า การขนส่ง และการไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้งสองชาติให้สะดวกมากขึ้น

นายโพไซฯ กล่าวแสดงคำขอบคุณมายังพรรค รัฐบาล และประชาชนจีนที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ สปป. ลาว โดยเฉพาะ
การช่วยเหลือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ วัตถุ เทคนิค การส่งทีมแพทย์ และวิชาการเพื่อช่วยเหลือ
สปป. ลาวอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

ที่มา: เพจ Lao Youth radio FM 90.0 Mhz
https://www.facebook.com/816243455135583/posts/4826159110810644/

02/02/2022กลับหน้าหลัก