กฎระเบียบที่ควรรู้

นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวติดตามความคืบหน้าของ โครงการพัฒนาท่าบก – ท่านาแล้งและเขตโลจิสติกส์ นครหลวงเวียงจันทน์ และโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าบก – ท่านาแล้ง
และเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ และโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ที่เมืองไซทานี นครหลวงเวียงจันทน์
เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างดังกล่าว

แผนแม่บทของโครงการท่าบก – ท่านาแล้งและเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ประกอบด้วยการสร้างสถานีเปลี่ยนถ่าย
สินค้า/ท่าบกที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟลาว – จีนและทางรถไฟไทย – ลาว โดยจะช่วยลดความแออัดและขั้นตอนในการขนส่ง
สินค้าข้ามแดน บริษัท Vientiane Logistics Park จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการฯ จะเริ่มก่อสร้างสำนักงานในเดือน ส.ค. นี้
และคาดว่าจะเริ่มให้บริการในเดือน มี.ค. 2564 และ ต.ค. 2564 สำหรับการพัฒนาเขตโลจิสติกส์ นครหลวงเวียงจันทน์

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีนดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 91 โดยเจาะอุโมงค์ได้สำเร็จแล้ว 71 แห่ง
จากทั้งหมด 75 แห่ง งานก่อสร้างสะพานรถไฟแล้วเสร็จร้อยละ 88 การวางรางรถไฟแล้วเสร็จร้อยละ 21.4 คาดว่า
ปลายปี 2563 จะสามารถวางรางรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปจนถึงแขวงหลวงพระบาง และติดตั้งเสาไฟฟ้า
แรงสูงแล้วเสร็จร้อยละ 57.4 ทั้งนี้ การแพร่ระบาดระบาดของโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการทำงาน
รวมทั้งยังต้องเจรจาค่าชดเชยกับประชาชนในบางพื้นที่

ในโอกาสนี้ นายทองลุนฯ ได้เสนอให้บริษัท ทางรถไฟลาว – จีน จำกัด พิจารณาอนุญาตให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่สนใจลงทุน
ตามทางรถไฟเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนายิ่งขึ้น และเน้นให้บริษัทฯ ประสานงานกับ
บริษัท Vientiane Logistics Park จำกัด อย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมให้นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์
ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุด

ที่มา: เว็บไซต์สำนักข่าวสารประเทศลาว วันที่ 3 ส.ค. 2563
http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=53602

08/14/2020กลับหน้าหลัก