กฎระเบียบที่ควรรู้

พิธีลงนามสัญญาสัมปทานโครงการท่าบกท่าแขก

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2565 นางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรี กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว และนายพุดพอนไซ หลวงลาด
ผู้อำนวยการบริษัท ท่าบกท่าแขก จำกัดร่วมลงนามสัญญาสัมปทานโครงการท่าบก ท่าแขก เพื่อพัฒนาโลจิสติก การขนส่งสินค้า
ของ สปป. ลาว โดยมีเจ้าแขวงคำม่วน รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง พร้อมด้วย
ผู้แทนจากภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายพุดพอนไซฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีพื้นที่ติดกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม- คำม่วน) อายุสัมปทาน
30 ปี มูลค่าก่อสร้าง 15.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 โดยรัฐบาลลาว (รัฐวิสาหกิจลาวบริการสินค้า
ผ่านแดน) ถือหุ้นร้อยละ 30 และภาคเอกชน (บริษัท Greater Mekong Logistics จำกัดเป็นผู้แทนของทั้งสามบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 70
โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 70 ประกอบด้วย บริษัท Greater Mekong Logistics จำกัด บริษัท International Transport จำกัด และ
บริษัท Speed Intertransport จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 52.5 ร้อยละ 10.5 และร้อยละ 7 ตามลำดับ

ท่าบกท่าแขกตั้งเป้าพัฒนาให้เป็นประตูที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อทำให้ สปป. ลาว กลายเป็นศูนย์กลางการบริการโลจิสติกส์
ระดับภูมิภาคและสากล รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล สปป. ลาว ในการพัฒนาการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
และสอดคล้องกับนโยบาย สปป. ลาว ในการเปลี่ยนจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นประเทศเชื่อมต่อทางบกและการบริการ
ขนส่งทางบกเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่ง นอกจากนี้ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัยแบบครบวงจร และมีส่วนช่วยลดต้นทุนการขนส่งและการขนส่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะทำให้สามารถ
แข่งขันกับตลาดโลกและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่

เมืองท่าแขก แขวงคำม่วนเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านภูมิศาสตร์และในแง่ของปริมาณการจราจรระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 
ตั้งอยู่ริมถนนที่เชื่อมต่อยุทธศาสตร์ อาทิ ทางหลวงหมายเลข 12 เชื่อมต่อกรุงพนมเปญ กัมพูชา และไทยไปยังเมืองจาลอ เวียดนาม 
ซึ่งเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดจากลาวไปยังเวียดนามและทางหลวง หมายเลข 13 ที่เป็นถนนสายหลักในประเทศ รวมทั้งอยู่ใกล้กับประเทศ
เพื่อนบ้านซึ่งสามารถนำเข้าสินค้าผ่าน และรองรับสินค้าจากแขวงใกล้เคียง อาทิ แขวงบอลิคำไซ และสะหวันนะเขต เพื่อส่งออก
และนำเข้าสินค้าจากไทย และส่งออกไปยังเวียดนาม และส่งต่อไปจีนได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
- ท่าบก หมายถึงสถานที่โลจิสติกส์ที่ตั้งอยู่ในแผ่นดินซึ่งเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้า และสามารถรับการจัดเก็บ แจกจ่าย 
เปิดและจัดเก็บสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ตามเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นด่านชายแดนระหว่างประเทศ
สำหรับการขนส่งสินค้าเข้าและผ่านแดนอีกด้วย

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 31 ม.ค. 2565

02/11/2022กลับหน้าหลัก