กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

EXIM BANK ออกมาตรการสินเชื่อ เยียวยา SMEs ไทยใน CLMV จากผลกระทบของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจ
EXIM BANK ออกมาตรการสินเชื่อ เยียวยา SMEs ไทยใน CLMV จากผลกระทบของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจ วงเงินสูงสุ...

อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัด ODOP สัญจร
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อัครราชทูต ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัด ODOP สัญจร (ODOP ...

เอกอัครราชทูตร่วมวงเสวนา “เปิดโลกการค้า เจราจาธุรกิจ พิชิตลาว”
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ร่วมเสวนาออนไลน์ “เป...

การระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ผลึกกำลังเตรียมรับมือรถไฟจีน – ลาว – ไทย”
ขอเชิญร่วมฟังการระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ผลึกกำลังเตรียมรับมือรถไฟจีน – ลาว – ไทย” ...

งานเสวนาออนไลน์ “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดลาว”
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดลาว” ...

งานเสวนาสภาพเศรษฐกิจ สปป. ลาวและโอกาสสำหรับธุรกิจไทยในยุค New Normal
Live สดงานเสวนาสภาพเศรษฐกิจ สปป. ลาวและโอกาสสำหรับธุรกิจไทย
ในยุค New Normal วันพฤหัสบดีที่ 17 ก...

Thai Food & Fruit Festival 2020
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนางสาวอุรวดี ศรีภิ...

มาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนลาว - ไทย ในช่วงการระบาดและหลังการระบาดของโควิด 19
Live สดงานเสวนาออนไลน์ เรื่องมาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนลาว - ไทย ในช่วงการระบาด
และห...

ผลกระทบทางธุรกิจที่นักธุรกิจไทยใน สปป. ลาวควรรู้ในสถานการณ์โควิด-19
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สภาธุร...

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนแขวงอุดมไซและแขวงหลวงน้ำทา
เมื่อวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เดินทางเยือนแขว...


Pages: 1 2 3 Next

กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

Coming soon