หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

รายชื่อบริษัทที่ปรึกษากฏหมาย

รายชื่อบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

♦ Lao TRADMARK AGENCY ♦
LLC Bldg, Nongbone Road, Ban Nongbong, Saysettha District,
Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 925
Tel: (+856-21) 264 866, 264 877
Fax: (+856-21) 264 344
E-mail: laotrmar@laotel.com, ksayavon@laotel.com
website: www.laoip.org

♦ Tradmark andPatent Service ♦
143/1 Sisangvone Road, Saysettha District, Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 4848
Tel: (+856-21) 412 685
Fax: (+856-21) 215 628
E-mail: crstps@laotel.com
Coordinator: Mrs.Chanthima (Touni)
Tel: (+856-20) 5666 6689

♦ LAO INTERCONSULT CO., LTD ♦

7039 Ban Sapanthong Tai, Sisatthanak District, Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 7039
Tel: (+856-21) 313 082
Fax: (+856-21) 313 082
Email: mmsmk@laotel.com

♦ CONCETTI (LAOS) ♦

33 Ban Phiawat, Sisattanak District, Vientiane, Lao P.D.R.
Tel: (+856-21) 215 532
Fax: (+856-21) 214 048
E-mail: chansana@laotel.com

♦ PRICEWATERHOUSE COOPERS (LAOS) LTD ♦

Mr.JOHN BIDDLE, Licence No.17/FIMC
Unit 1-3, 4rd floor, Vientiane Commercial Building, 33 Lanexang Ave,
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel: (+856-21) 222 718-9, 222 721, 218 330
Fax: (+856-21) 222 723
E-mail: peclaos@loxinfo.co.th

♦ Lao Premier International Lao Office

7th floor, Lao Securities Exchange Building T4 Road, Phonthan Neua,
Saysettha District, Vientiane, Lao P.D.R.
Tel: (+856-21) 265 471-2
Fax: (+856-21) 265 474
E-mail: amara@laopremier.com
Website: www.laopremier.com

♦ VNA Legal Sole Company Limited ♦

5th floor, Vientiane Plaza Hotel Sailom Road, Hatsady Neua Village,
Chanthabouly District, Vientiane, Lao P.D.R.
Tel: (+856-21) 265 374
Fax: (+856-21) 265 375
E-mail: info@vnalagel.com
Website: www.vnalagel.com
Coordinator: Mrs. Souklani Saengbualpha

♦ Lao Foreign Franchise Co., Ltd ♦

2th floor, Hotel Lao Plaza, 63 Samsanthai street, Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 6780
Tel: (+856-21) 218 800, (+856-20) 9981 8823
Fax: (+856-21) 240 293

♦ Consultant for Investment Co., Ltd ♦
Ban OubMoung, Syskhottabong district, Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 353
Tel: (+856-21) 520 1126, (+856-20) 9881 8823
E-mail: nnsco@laotel.com

♦ NNSCO ♦
457, 24 Ban Phakho, Saythany District, Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 844
Tel: (+856-21) 931 838
Fax: (+856-21) 931 215

♦ Savangh – Advisors & Service Ltd ♦
Unit 9, Bane Hatsadee, Chanthabouly District,
Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 7331
Tel: (+856-21) 214 173, 250 945
Fax: (+856-21) 219 423
E-mail: bounloun@savangh-advisors.com
Website: www.savangh-advisors.com

♦ Vientiane Law firm ♦
Unit03 Saphanthong-Tay Village, Sisattanak District,
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel: (+856-21) 486 039
       (+856-20) 5422 3377, 5667 7776
E-mail: contoct@vlaw.la
Website: www.tilleke.com

♦ Tilleke & Gibbins (Laos) Co., Ltd ♦
Website: www.tilleke.com
Tel: 021-262 355
Fax: 021-262 356

♦ ALOUNNY LAW CONSULTANCY SOLE CO., LTD ♦
Houakhoua Village, Saysettha District, Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 63
Tel: (+856-21) 265 660, 451 188
      (+856-20) 2228 6572, 7762 1882
Fax: (+856-21) 451 188, 265 660
E-mail: kkeophoxay@yahoo.com, Sengaroun888@yahoo.com

♦ South East Asia Pacific Law Office Co., Ltd ♦

179 Phaysai Road, Sithan Neua Village, Sikhottabong District, Vientiane,
Lao P.D.R.
Tel: (+856-21) 254 800-2
      (+856-20) 5855 9229
Fax: (+856-21) 254 802
Website: www.seasialaw.com

♦ VDB LOI CO., LTD ♦
23 Singha Road, 5th floor, Aloumai Building, Nongbone, Saysettha District,
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel: (+856-21) 454 679
Fax: (+856-21) 454 674
E-mail: info@vdb-loi.com
Coordinator: Miss Meckkhala VILIVONG
Tel: (+856-20) 7780 2349


Pages: 1

รายชื่อบริษัทที่ปรึกษากฏหมาย

Coming soon