หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

รายชื่อบริษัทโลจิสติกส์

บริษัทโลจิสติกส์ในประเทศไทย

♦ หจก. ศรัณย์โลติสติกส์ ♦
คุณสุรจิต กลัดเพชร
Mobile: 091-0644123
Tel: 042-464901
Fax: 042-464902
http://www.sarunlogistics.com

♦ บริษัท อี พี ซี ขนส่งสากล (ประเทศไทย) จำกัด ♦
คุณแพง แก้วอุ่น
Tel: 081-7084136

♦ บริษัท ชัยธนสิน เทรดดิ้ง จำกัด ♦
คุณคมสันต์-รัศมี ทินกรวงศ์
Mobile: 081-9740843
Tel: 042-2180 110

♦ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายวังชัย อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต ♦
คุณอธิสรรค์ วังโส
Mobile: 089-7154554
http://nongkhaiwangchai.com

♦ บริษัท พีเค อินเตอร์เฟรด จำกัด ♦
คุณอลิสรา เจริญสุข
Mobile: 081-3481480
http://www.pkinterfreight.com

♦ บริษัท หนองคายมหาทรัพย์ ขนส่ง อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ♦
คุณอำภา ริมโพธิ์เงิน
Mobile: 081-6705048

♦ บริษัท เด่นศิริขนส่ง จำกัด ♦
คุณพิลม บัวติ๊ก
Mobile: 089-8630777

♦ บริษัท หนองคายวิศิษฏ์ จำกัด ♦
คุณพัชรินทร์ ยอดปืน
Mobile: 042-421011

♦ บริษัท บางกอกเทอร์มินอล โลจิสติกส์ จำกัด ♦
คุณกาญจนา เสนจันทร์ฒิไชย
Mobile: 081-8716727

♦ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายชฎาทอง ♦
คุณวิโรจน์ ชฎาทอง
Mobile: 089-7153555
Tel: 042-464755, 042-464142

♦ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานหาร ♦
คุณดวงใจ พานหาร
Mobile: 086-8643338

บริษัทโลจิสติกส์ใน สปป.ลาว

♦ Asia Trans Line Co., Ltd ♦
Ban Phonpapao, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Mobile: +856-20 9995 8999, 2209 6999
Tel: +856-21 330 421
Fax: +856-21 330 423

♦ Chaleunphonh Transportation Import – Export Co., Ltd ♦
Ban Houayhong, Dongkok Road Chanthabuly District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Mobile: +856-21 562 702
Fax: +856-21 562 702

♦ Deuansawanh Group Co., Ltd ♦
Unit 35 Ban Dongphosy, Thadeua Road Hadxaifong District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Tel/Fax: +856-21 812 148

♦ Geotrans Logistics & Movers Co., Ltd ♦
Unit 24 Ban Phonpapao Thong Sisattanak District Vientiane Capital, Lao P.D.R. Mobile: +856-20 5680 0680, 9999 1110
Tel/Fax: +856-21 312 720, 313 619

♦ Lao Inter Forwarding Co., Ltd ♦
188 Unit14 Ban Simeuang, Samsenthai Road Sisattanak District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Mobile: +856-20 2222 0332, 5552 6214
Tel/Fax: +856-21 222 124

♦ Lao International Logistics Co., Ltd ♦
Ban Oupmoung, LuangPrabang Road Sikottabong District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Tel: +856-21 520 694, 520 693

♦ Lao Trans Forwarder Co., Ltd ♦
250 Unit 07 ThadeuaRd Ban Phoxay Sisattanak District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Mobile: +856-20 2277 5555, 5559 9765
Tel: +856-21 316 053
Fax: +856-21 353 226

♦ Lao-Japan Friendship Port ♦
Ban Thaphalansay Thadeua Road, Sisattanak District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Tel: +856-21 314 242. 313 692
Fax: +856-21 314 160

♦ Lucky Service Co., Ltd ♦
589 Unit24 Te4Rd Ban Donkoy Kamphengmeuang Road Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Tel: +856-21 480 241

♦ Pornsakao Shiping and Transport Co., Ltd ♦
Ban Khoualuang, Asiane Road Chanthabuly District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Mobile: +856-20 5551 6433
Tel: +856-21 262 295 Fax: +856-21 250 622

♦ SDV Lao Co., Ltd ♦
Ban Thaphalaysay, Thadeua Road, Sisattanak District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Tel: +856-21 315 262
Fax: +856-21 315 263

♦ SPT Shipping Co., Ltd ♦
Ban Phonpapao Te4Rd Sisattanak Didtrict, Vientiane Capital, Lao P.D.R. Mobile: +856-20 5551 6435
Tel: +856-21 516 435

♦ Somseng Transport Co,. Ltd ♦
Ban Donkoy, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Mobile: +856-20 5551 4070, 5551 4050
Tel/Fax: +856-21 480 532

♦ Soutchay Gnothchaleunxab Northern Transportation Co., Ltd ♦
052 Unit02 LuangPhabang Road Sikhottabong District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Mobile: +856-20 2222 2352
Tel: +856-21 223 230

♦ Soutdala Transportation Lao-Vietnam Co., Ltd ♦
358 Unit33 Ban Saphangmeuk KaysonePhomvihaneRd Xythany District, Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Moblie: +856-21 260 387, 354 067
Fax: +856-21 265 045

♦ THEPPRADU GROUP (THAILAND) Co., Ltd ♦
176 Unit14 Ban Phonseat, Xysettha District, Vientiane Capital, Lao P.D.R. Mobile: +856-20 5551 9930
Tel: +856-21 413 788 Fax: +856-21 453 524


Pages: 1

รายชื่อบริษัทโลจิสติกส์

Coming soon