เกาะติดข่าว

สปป. ลาว จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 27 และ งาน ASEAN Tourism Forum (AFT) ประจำปี 2567
กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว ของ สปป. ลาว อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการ...

โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เขตนาหม้อ
บริษัท อมตะ ซิตี้ ลาว จำกัด เป็นบริษัทการลงทุนของไทยขนาดใหญ่ที่ได้รับสัมปทานพัฒนาเมือง...

การค้าลาวเกินดุล 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรกของปี 2566 โดยมันสำปะหลังเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1
ข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ในช่วงไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ของปี 2566 ระ...

การเดินทางด้วยรถไฟจาก สปป. ลาวสู่ประเทศจีน
ขบวนรถไฟโดยสารระหว่างประเทศ ลาว-จีน เปิดให้บริการเส้นทางใหม่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ผ...

Finlink ระบบปฏิบัติการเพื่อการจัดเก็บรายรับ และ เบิกรายจ่ายของรัฐบาล สปป. ลาว
แอปพลิเคชัน FINLINK เป็นระบบปฏิบัติการ
เพื่อการจัดเก็บรายรับและการเบิกจ่ายแบบดิจิทัล
ข...

แหล่งผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมแห่งแรกใน สปป. ลาว
นอกจากการส่งออกสินค้าด้านเกษตรและ อุตสาหกรรมแล้ว อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งออก
...

ภาพรวมเศรษฐกิจ ปี 2565 และภารกิจสำคัญด้านเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ปี 2566
เมื่อวันที่ 5-30 ธ.ค. 2565 สปป. ลาว จัดการประชุม
สมัยสามัญครั้งที่ 4 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 9 ณ ห้อง...

ภาพรวมเศรษฐกิจ ปี 2565 และภารกิจสำคัญด้านเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ปี 2566
เมื่อวันที่ 5-30 ธ.ค. 2565 สปป. ลาว จัดการประชุม สมัยสามัญครั้งที่ 4 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 9 ณ ห้องปร...

ศักยภาพการผลิตอาหารสัตว์ของ สปป. ลาว
การเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งออกเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของรัฐบาล สปป.ลาว ในการสร้างรายได้และแก...

ภาพรวมเศรษฐกิจ ปี 2565 และภารกิจสำคัญด้านเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ปี 2566
เมื่อวันที่ 5-30 ธ.ค. 2565 สปป. ลาว จัดการประชุม
สมัยสามัญครั้งที่ 4 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 9 ณ ห้อง...


Pages: 1 2 3 4 5 ... 64 Next