เกาะติดข่าว

รัฐบาล สปป. ลาวเร่งส่งเสริมการเลี้ยงโคเพื่อส่งออกไปจีน
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 นางวิไลพอน วอละพิม หัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมง กระทรวงกสิกรรม
...

ธนาคารโลกเพิ่มเงินทุนสนับสนุนภาคธุรกิจในการฟื้นฟูจากผลกระทบของโควิด 19
ธนาคารโลกเห็นพ้องที่จะขยายโครงการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการค้าเพื่อพัฒ...

สปป. ลาวส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อส่งออก
ดร. สีนาวา สุพานุวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว กล่าวว่า สปป. ลาวมีศักยภาพ ...

พิธีส่งมอบรถไฟลาว - จีนขบวนล้านช้าง
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2564 นายเวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว นาย Jia...

กลุ่มบริษัทกสิกรรมยูนนานหนงเขินทุ่มงบ 100 ล้านหยวนลงทุนปลูกพืชทดแทนฝิ่นที่แขวงพงสาลี
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564 นายคำผอย วันนะสาน เจ้าแขวงพงสาลี และผู้บริหารกลุ่มบริษัทกสิกรรมยูนนา...

รัฐบาล สปป. ลาวออกนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าใน สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564 รัฐบาล สปป. ลาวได้ออกมติว่าด้วยการรับรองและการประกาศใช้นโยบาย การใช้ร...

ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาวปี 2564 เป็นร้อยละ 2.2
ธนาคารโลกได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกฉบับเดือน ...

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว เดือน ก.ย. 2564
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ...

นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวออกคำสั่งเพิ่มทวีการคุ้มครองและป้องกันการรั่วไหลของรายได้ภาครัฐ
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวได้ออกคำสั่งเลขที่ 18/นย. ว่าด้วยการเพิ่มทวี การคุ้ม...

ผลงานของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน
ท่ามกลางความท้าทายของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและความผันผวนทั้งในและนอกภูมิภาค รวมทั้ง ...


Pages: 1 2 3 4 5 ... 55 Next