เกาะติดข่าว

โครงการความร่วมมือค้นคว้านโยบายการสร้างเสถียรภาพทางด้านการเงินใน สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ร่วมกับสถาบันค้นคว้าเศ...

การประชุมสรุปการพัฒนาและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562 ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงแผนการและการลงทุน...

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน พ.ย. 2562
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและ...

คาดการณ์ปริมาณการส่งออกไฟฟ้าของ สปป. ลาวช่วงปี 2563 – 2573
ความต้องการไฟฟ้าภายใน สปป. ลาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของประชากรและโรงงา...

ADB สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนา สปป.ลาว
ตามแผนธุรกิจของ ADB Country Operations Business Plan ปี 2563 - 2565 สถาบันการเงิน ระหว่างประเทศในกรุงมะนิลาพร้อมสนับสน...

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน
เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2563 คณะคุ้มครองโครงการทางรถไฟลาว – จีนได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนิน โค...

เพิ่มบทบาทเงินหยวนและเงินกีบให้สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2563 นายสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว และนาย Yi Gang ผู้ว่าการ ธนาคาร...

พิธีส่งมอบและเปิดใช้โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง)
เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ดร. บุน...

พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการสายส่งไฟฟ้าไปยังทางรถไฟลาว – จีน
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2562 นายทองพัด อินทะวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว นาย Jiang Zaidong ...

พิธีเปิดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเครื่องที่ 1 ของโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำอู (ระยะที่ 2)
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริษัทพลังงานไฟฟ้าจีนได้จัดพิธีเฉลิมฉลองผลสำเร็จการผลิตพลังงา...


Pages: Prev. 1 ... 24 25 26 27 28 ... 47 Next