เกาะติดข่าว

สปป. ลาวเตรียมความพร้อมเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปจีน
กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภ...

นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวยืนยันจะเปิดให้บริการรถไฟลาว - จีนในวันที่ 2 ธ.ค. 2564
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2564 นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว กล่าวในโอกาสพบสื่อมวลชน
ทั่วปร...

การก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพทางรถไฟแห่งแรกใน สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 สปป. ลาวและจีนได้เริ่มก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการทางรถไฟแห่งแร...

สปป. ลาว เวียดนาม และญี่ปุ่นอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ - ฮานอย
กระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง สปป. ลาวและกระทรวงคมนาคมและการขนส่งเวียดนามอยู่ระหว่างศึก...

นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวสั่งให้เจรจาผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในโครงการพลังงานและแร่
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2564 นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ได้ออกคำสั่งเลขที่ 18/นย. ว่าด้วยกา...

อัตราเงินเฟ้อเดือน ส.ค. 2564
ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อเดือน ส.ค. 2564 เ...

ภาคเอกชนลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวงแล้ว 39 บริษัท
เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว
และคณะ เ...

สถานะร้านแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่ง สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 ห้องการธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกแจ้งการเลขที่ 175/หก. เกี่ยวกับร้านแลกเปลี่ย...

ธนาคารโลกชี้เศรษฐกิจลาวได้รับผลกระทบจากโควิด 19
รายงานสภาพเศรษฐกิจลาวและการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับเดือน ส.ค. 2564) ของธนาค...

ADB คาดเศรษฐกิจลาวจะฟื้นตัวช้าลง
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้เผยแพร่รายงานคาดการณ์การพัฒนาเอเชีย ประจำป...


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 53 Next