เกาะติดข่าว

การหารือการขุดค้นแร่เหล็กแบบทดลองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564 ดร. บุนเหลือ สินไซวอระวง รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานกา...

กระทรวงการเงิน สปป. ลาวและหัวเหว่ยร่วมมือสำรวจออกแบบระบบคุ้มครองการเงินภาครัฐแบบดิจิทัล
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 ดร. บุนเหลือ สินไซวอระวง รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว และนาย
Hu Weihua...

สปป. ลาวกำลังทดลองขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564 ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้ออกแจ้งการอนุญาตการทดลอง ขุ...

ไทย – ลาวร่วมเปิดตัว Flash Express Laos ก้าวสู่ธุรกิจ E-commerce ในกลุ่มประเทศ CLMV
บริษัท Flash Express จำกัด และกลุ่มบริษัท AIF ของ สปป. ลาวร่วมลงทุนเพื่อขยายสู่ตลาดประเทศ CLMV โดยเปิดต...

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564 นายพูขง จิดรูบโลก หัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือ กระทรวงเทคโนโลยี และก...

การพัฒนาด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว
ดร. ปะดับไซ ไซยะโคด รองหัวหน้าสถาบันเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร กระทรวงเทคโนโลยี แ...

พิธีเปิดทดลองใช้ระบบบริหารท่าบกท่านาแล้ง
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564 นายเวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว เข้า...

สปป. ลาวจะปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าและสัมปทานทรัพย์สินของรัฐ
เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2564 นายบุนปอน วันนะจิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธาน
การป...

สปป. ลาว ยังต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเงินเพื่อออกจากสถานะ LDC
นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว และคณะ เข้าร่วมการประชุม High-level Asi...

ภาครัฐและภาคเอกชน สปป. ลาวร่วมสร้างระบบบริหารรัฐอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2564 นายพูขง จิดรูบโลก หัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือ กระทรวงเทคโนโลยี และก...


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 53 Next