เกาะติดข่าว

ผลการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการค้าปี 2562 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 และแผนการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563
เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประ...

มูลค่าการนำเข้า – ส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ...

พิธีเปิดตัวบริษัท ลาวโมบาย มันนี่ จำกัด เพื่อให้บริการเงินดิจิทัล
เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 บริษัท ลาวโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีเปิดตัวบริษัท ลาวโมบายมันนี...

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายัง สปป. ลาวลดลงร้อยละ 60
กรมโฆษณาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว รายงานว่า ในช่วง 6 เ...

ลาว – จีนร่วมลงนามพัฒนาโครงการน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพใน สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 สถาบันส่งเสริมพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว และบริษัท ...

ข้อเสนอในการลงทุนสำหรับธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ และการลงท...

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเชื่อมต่อการชำระระหว่างบริษัท Star Fintech จำกัด กับธนาคารเอซีลีดา ลาว จำกัด
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 นาย Luu Manh Ha ผู้อำนวยการบริษัท Star Fintech จำกัด และบริษัท Star Telecom จำกัด และ ดร. Hay Svay ผู้อ...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ต้องการแรงงานต่างชาติ
นางสาววาลี เวดสะพง รองกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน...

สปป. ลาวส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนร้อยละ 80
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 นายเลียน ทิแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว ได้แถลงต่อที...

สภาบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เห็นชอบแผนสนับสนุนเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ งวดที่ 2
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 นายสมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นป...


Pages: Prev. 1 ... 32 33 34 35 36 ... 61 Next