เกาะติดข่าว

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน มิ.ย. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและ...

ลาว – จีนร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างห้องตรวจสอบมาตรฐานและยืนยันคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและยานพาหนะที่ผลิต นำเข้า จำหน่าย และส่งออกใน สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 นายเวียงทอง วงทะวิไล หัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแทก กระทรวงวิทยาศาสตร์ แล...

พิธีวางศิลาฤกษ์และลงนามสัมปทานโครงการพัฒนาท่าบก – ท่านาแล้งและเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 นางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว กับนายจ...

สรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกและแผนการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2563 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกและ แผนกา...

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง
การระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุต...

กฎหมายภาษีมีความสำคัญในการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ได้แถ...

มาตรการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารแห่ง สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 นายสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้แถลงต่อที่ประชุมสมัย...

นักธุรกิจจีนศึกษาความเป็นไปได้ 3 โครงการใหญ่ที่แขวงไซสมบูน
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 นายจันทะหนอม วงสมจิด หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน แขวงไซสมบูน สปป. ลา...

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีนจัดอบรมภาษาจีนให้แก่พนักงานลาว
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และบริษัท ทางรถไฟลาว – จีน จำกัด...

บทรายงานของนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ต่อที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 8
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ได้แถลงต่อที่ประชุมสมัยสามัญค...


Pages: Prev. 1 ... 33 34 35 36 37 ... 61 Next