เกาะติดข่าว

หน่วยงานด้านเกษตรกรรมกำหนด 5 แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2564 นายเพ็ด พมพิพัก รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รายงาน ต่อที่ป...

รัฐบาล สปป. ลาวกำหนดวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ - การคลัง
นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ชี้แจงต่อข้อซักถามของสมาชิกสภาแห่ง...

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและ การลงทุ...

อัตราเงินเฟ้อส่งผลให้เศรษฐกิจ สปป. ลาวชะลอตัว
ข้อมูลของสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว...

มูลค่าการนำเข้า - ส่งออกของ สปป. ลาวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564
ข้อมูลสถิติศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุ...

รัฐบาล สปป. ลาวกำหนดวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการคลัง
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2564 นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ได้รายงานต่อที่ประชุมสมัยวิสามั...

สปป. ลาวกำหนดทิศทางและแผนงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการคลัง
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ และการลงทุน...

สปป. ลาว ส่งออกกล้วยมูลค่า 134 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ...

สปป. ลาวเตรียมประกาศใช้นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวช่วงปี 2564 - 2565
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564 นายบัววัน วิละวง หัวหน้ากรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแล...

ธนาคารแห่ง สปป. ลาวเตรียมความพร้อมให้ธนาคารพาณิชย์จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานสากล
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564 นางวัดทะนา ดาลาลอย รองผู้ว่าธนาคารแห่ง สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมเผย...


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 53 Next