เกาะติดข่าว

สปป. ลาว จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 27 และ งาน ASEAN Tourism Forum (AFT) ประจำปี 2567

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว ของ สปป. ลาว อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 27 และงาน ASEAN Tourism Forum (AFT) ประจำปี 2567 ในโอกาสที่ สปป. ลาวกำลังจะรับตำแหน่งเป็นประธานและเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนในปี 2567

ตั้งแต่ สปป. ลาว เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2540 หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของ สปป. ลาว ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวอาเซียน หรือ ASEAN Tourism Forum (AFT) มาแล้ว 2 ครั้งคือ ปี 2547 และ ปี 2556 โดยในปี 2567 สปป.ลาวจะจัดงานดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ Quality and Responsible Tourism – Sustaining ASEAN Future ซึ่งจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะส่งเสริมบทบาทของ สปป. ลาว ในเวทีสากลและในระดับภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ สปป. ลาว ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มโอกาสสำหรับความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งโอกาสในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศสู่ สปป. ลาว ด้วย

การเป็นเจ้าภาพจัดงาน ATF 2567 ครั้งนี้ นอกจากการประชุมอย่างเป็นทางการแล้ว สปป. ลาววางแผนจะจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งเป็นโอกาสที่นักเดินทางและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะมาร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลก และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวใน สปป. ลาว สามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมาย แลกเปลี่ยน ซื้อขายรายการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้โดยตรง ช่วยผลักดันและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้มีคุณภาพและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการธุรกิจท่องเที่ยวใน สปป.ลาว มากขึ้น

ในปี 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ระบุว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน สปป. ลาว ทั้งหมด 1.6 ล้านคน โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวภายใน 1 ล้านคน และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจำนวน 6 แสนกว่าคน สามารถสร้างรายได้ทั้งหมด 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ ในปี 2566 ข้อมูลจากเว็บไซต์ Vientiane Times รายงานว่าในสามเดือนแรกของปี 2566 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา สปป. ลาว แล้วมากกว่า 8 แสนคน ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวจากไทย 344,405 คน เวียดนาม 179,885 คน จีน 143,312 คน เกาหลีใต้ 45,756 คน สหรัฐอเมริกา 16,998 คน รัสเซีย 11,537 คน และ นักท่องเที่ยวจากยุโรป 57,408 คน

สปป. ลาวเริ่มเปิดใช้รถไฟข้ามพรมแดน จาก สปป. ลาว ไปยังคุนหมิง ประเทศจีน การเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟทั้งภายในและระหว่างประเทศจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นในระยะต่อไป จากสถิติตั้งแต่วันที่ 13-23 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุด มีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านทางรถไฟจาก สปป. ลาว ไปประเทศจีนแล้วกว่า 4,300 คน

โดยรัฐบาล สปป. ลาว ได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการบริการ การค้าและการลงทุนในอนาคต อาทิ การพัฒนาเส้นทางถนน การเพิ่มเที่ยวรถโดยสารประจำทาง การบริหารจัดการและฝึกอบรมบุคลากรในสาขาการบริการ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น


ในปี 2566 สปป. ลาว ได้รับการจัดอันดับแนะนำจากเว็บไซต์
CNN Travel ของจีน ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งแม้ว่า สปป. ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ถูกปิดล้อมด้วยผืนแผ่นดินและภูเขา แต่ สปป. ลาวก็อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ต้นไม้ ภูเขา ที่ยังคงความสวยงามและ ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เหมาะกับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ สปป. ลาว ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สวยงามสืบต่อมาอย่างยาวนาน และมีเสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัส อาทิ การตักบาตรเข้าเหนียว พิธีสู่ขวัญ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และมรดกโลกที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO ที่น่าสนใจ เช่น พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ปราสาทวัดพูแขวงจำปาสัก และทุ่งไหหิน แขวงเชียงขวาง  ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดี

ข้อมูลอ้างอิง


06/30/2023กลับหน้าหลัก