เกาะติดข่าว

โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เขตนาหม้อ

บริษัท อมตะ ซิตี้ ลาว จำกัด เป็นบริษัทการลงทุนของไทยขนาดใหญ่ที่ได้รับสัมปทานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เมืองนาหม้อ แขวงอุดมไซ สปป. ลาว มีระยะเวลาสัมปทานที่ 50 ปี (สามารถต่ออายุได้) ตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า 5,000 เฮกเตอร์ ด้วยจำนวนเงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการพัฒนาข้างต้นแบ่งออกเป็น 2 เขตใหญ่คือ เขตที่ 1 พื้นที่ 3,150 เฮกเตอร์ และเขต 2 พื้นที่ 1,900 เฮกเตอร์ โดยที่ตั้งภูมิศาสตร์ (1) ห่างจากด่านชายแดนประเทศไทยที่ด่านห้วยทราย 242 กม. และท่าเรือแหลมฉบัง 1,169 กม. (2) ห่างจากชายแดนเมียนมาที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ 308 กม. และ ท่าเรือน้ำลึกเจ้าพิวก์ (Kyawk Pyu) 1,498 กม. (3) ห่างจากชายแดนเวียดนามที่ด่านเดียนเบียน 220 กม. และเขตพัฒนาของอมตะที่เมืองฮาลอง 889 กม. และ (4) ห่างจากชายแดนจีนที่จุดผ่านแดนบ่อเต็น-ยูนนาน เพียง 42 กม. ถือได้ว่า ที่ตั้งดังกล่าวตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในภาคพื้นทวีปที่สามารถเชื่อมต่อแหล่งอุตสาหกรรมและการพัฒนาไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี

เขตพื้นที่ทั้งหมดของโครงการพัฒนาเขตนาหม้อข้างต้น มีแผนจะพัฒนาระยะต่อไปเป็นเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
พื้นที่โลจิสติกส์ พื้นที่สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ สถาบันวิทยาศาสตร์และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการเกษตร พื้นที่อสังหาริมทรัพย์ เขตที่อยู่อาศัยสำหรับแรงงาน พื้นที่อเนกประสงค์สำหรับการประกอบกิจกรรม พื้นที่สาธารณูปโภคพื้นฐานและการลงทุน พื้นที่สวนสาธารณะที่รวมตัวเมืองชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้วเข้าไปด้วย เป็นต้น เมื่อพิจารณาความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง จะเห็นได้ว่า โครงการเขตนาหม้อตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางรถไฟลาว-จีน และถนนแห่งชาติหมายเลข 13 ที่จะตัดผ่านกลางเขตพื้นที่การพัฒนา เพื่อรองรับกิจการในการพัฒนาอุตสาหกรรมของนักลงทุนในตัวเมืองพัฒนาใหม่ และยังตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานอุดมไซและท่าอากาศยานหลวงน้ำทาที่อยู่ใกล้กับเขตพัฒนาห่างเพียง 55 กม. และ 65 กม. ตามลำดับ

ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับพื้นที่บางส่วน และเตรียมจะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนในช่วงไตรมาสที่ 3 ถึงต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2566 และมีแผนจะเริ่มก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 และจะส่งมอบแผนงานให้กับผู้ลงทุนให้เริ่มเข้ามาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างโรงงานต่าง ๆ ในเขตข้างต้นได้อย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงกลางไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

(1) ระยะแรก “Farm” ใน ช่วงปี 2568 มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเลี้ยงสัตว์อย่างปลอดภัยและผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรอง และสร้างเครือข่ายในการกระจายสินค้า 

(2) ระยะที่ 2 “Food Park” ในช่วงปี 2573 จะต้องบรรลุการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตตั้งแต่กระบวนการพื้นฐาน (การล้าง การตัด ฆ่าเชื้อ การแช่แข็ง) และพร้อมการสร้างการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

(3) ระยะที่ 3 “food City” ในช่วงปี 2583 ก้าวสู่เมืองเกษตรอัจฉริยะหรืออุตสาหกรรมอาหาร พัฒนาและผลิตสินค้าคุณภาพ ปลอดภัยทางอาหาร และ ผลิตภัณฑ์ความงาม สร้างศักยภาพงานวิจัยจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยภายในเช่น คณะเกษตรศาสตร์ และ สถาบันทดลองการเกษตร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันของต่างประเทศและเพื่อนบ้าน

โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เขตนาหม้อ มีแผนรองรับประชากรใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ในอาศัยในโครงการกว่า 300,000 คน (จากปัจจุบันมีเพียง 40,000 คนในพื้นที่) และจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มอัตราการจ้างงานภายในให้กับ สปป. ลาว มากกว่า 180,000 อัตรา โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายหลังการเริ่มดำเนินการ

บริษัท อมตะ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำของไทยที่เข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว และเป็นตัวอย่างของการลงทุนใน ECO SYSTEM City แบบครบวงจร โดยผสมผสานประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความชำนาญของบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาที่จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และการลงทุนในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยมีฐานของลูกค้า ผู้ร่วมลงทุนและคู่ร่วมธุรกิจของบริษัท ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินโครงการสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้กับ สปป. ลาวในระยะต่อไปอย่างสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน


ข้อมูลอ้างอิง
- หนังสือข้อมูลโครงการพัฒนา AMATA SMART AND ECO CITY IN LAO PDR (Thai embassy trip 29-31 May 2023)
- https://laoedaily.com.la/2022/08/30/116348/?fbclid=IwAR3rGzMeZRvl7OZJKqj982oHMJi7PzeAetGdNzBg1syXuWpmSWg5Xpz6xXY

06/30/2023กลับหน้าหลัก