เกาะติดข่าว

มีแรงงานลาวจำนวนมากไปทำงานในต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการทำงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทำให้ทราบว่า ปัจจุบัน มีแรงงานลาวจำนวนมากที่ไปทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย ปี 2558 มีมากกว่า 2 แสนคน โดยทำงานแบบถูกกฎหมายเพียง 2 หมื่นกว่าคนเท่านั้น นอกนั้นทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมาย

ในระยะที่ผ่านมา รัฐบาล สปป. ลาวและรัฐบาลไทยได้ปรึกษาหารือเพื่อหาวิธีแก้ไขให้แรงงานเหล่านั้นถูกต้องตามกฎหมาย โดย รัฐบาล สปป. ลาวได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจประกอบด้วยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงป้องกันความสงบติดตามตรวจสอบแรงงานลาวที่ไปทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทยและปรับเปลี่ยนสถานภาพแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบัน สามารถปรับเปลี่ยนแรงงานที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้จำนวนมาก แต่จากสถิติแรงงานที่ขึ้นทะเบียนเห็นว่า ยังคงมีอีกมากจึงพยายามช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบและยังเป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานอีกด้วย

สาเหตุที่ทำให้แรงงานลาวไปทำงานในต่างประเทศเป็นจำนวนมากคือ ค่าแรงที่สูงกว่า แต่ก็มีแรงงานจำนวนหนึ่งที่ถูกหลอกลวงให้ไปทำงาน


ที่มา: หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา
ฉบับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

02/11/2016กลับหน้าหลัก