เกาะติดข่าว

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเชื่อมต่อการชำระระหว่างบริษัท Star Fintech จำกัด กับธนาคารเอซีลีดา ลาว จำกัด

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 นาย Luu Manh Ha ผู้อำนวยการบริษัท Star Fintech จำกัด และบริษัท Star Telecom จำกัด
และ ดร. Hay Svay ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารเอซีลีดา ลาว จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการอำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกัน ณ บริษัท Star Telecom สำนักงานใหญ่ โดยมี
นายสุลิสัก ทำนุวง หัวหน้ากรมคุ้มครองระบบชำระสะสาง ธนาคารแห่ง สปป. ลาว และผู้บริหารบริษัททั้งสอง
ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการธนาคารให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้ที่มีบัญชี
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (U-money) สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารเอซีลีดา ลาว จำกัด ได้โดยตรง ในขณะที่
ผู้ที่มีบัญชีของธนาคารเอซีลีดา ลาว จำกัดสามารถโอนเงินเข้า U-money ได้เช่นเดียวกัน ทำให้เกิดความสะดวก
ในการทำธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัท Star Fintech จำกัดได้ลงนามความตกลง กับธนาคารพาณิชย์
อื่น ๆ ใน สปป. ลาว เช่น ธนาคารหุ้นส่วนการค้าทหาร สาขาลาว ธนาคารลาว – เวียดนาม ธนาคาร Maruhan ญี่ปุ่นลาว 
ธนาคารร่วมพัฒนา (ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน) และธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (ร่วมกันให้บริการ
BCEL E-Commerce)

บริษัท Star Fintech จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า U-money เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Star Telecom จำกัด
ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง สปป. ลาว ในการให้บริการด้านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเป็นทางการ
การบริการดังกล่าวจะเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั่วไปสามารถเข้าถึงธนาคารรูปแบบดิจิทัล ได้สะดวก

ที่มา: เว็บไซต์ Lao Post วันที่ 16 ก.ค. 2563 https://bit.ly/3fSgyG7

07/24/2020กลับหน้าหลัก