เกาะติดข่าว

ข้อเสนอในการลงทุนสำหรับธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ และการลงทุน สปป. ลาว
ได้ชี้แจงข้อซักถามในที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 8 เกี่ยวกับ การอนุญาตก่อตั้งและดำเนินธุรกิจ
น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริษัทนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงว่า ที่ผ่านมาธุรกิจบริการ
น้ำมันเชื้อเพลิงมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ควบคุมกิจการดังกล่าวได้ยากขึ้น จากการตรวจสอบพบว่า สถานีบริการน้ำมัน
หลายแห่งตั้งอยู่พื้นที่อันตราย ไม่มีใบอนุญาตดำเนินกิจการ ไม่ผ่านเกณฑ์และมาตรฐานตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนด เช่น สถานีบริการน้ำมันในเขตตัวเมืองบางพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กันมากเกินไป ซึ่งมาตรฐานกำหนดให้ห่างกัน
อย่างน้อย 1 กม. และห่างจากเขตชุมชน ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล และเขตแม่น้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ได้ระงับการคำขอลงทุนจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่
และธุรกิจน้ำมันอื่น ๆ ชั่วคราว รวมทั้งการออกใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง
ตั้งแต่ปี 2560 เป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
ปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 2563
จากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมฯ จะรวบรวมรายชื่อธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่สามารถปรับปรุง
ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเพื่อหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ดร. สอนไซฯ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรมฯ
จะรับพิจารณาคำขอ ก่อตั้งสถานีบริการน้ำมันแห่งใหม่ในพื้นที่ห่างไกลตามความจำเป็น

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. Vientiane Times วันที่ 23 ก.ค. 2563

07/30/2020กลับหน้าหลัก